Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Glikole: etylenowy, propylenowy – badanie potwierdzające w moczu, ilościowo

Kod oferty: 3088
Kod ICD: P27

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Glikole: etylenowy, propylenowy – badanie potwierdzające w moczu, ilościowo. Badanie różnicujące wyniki dodatnie i wątpliwe testu przesiewowego w moczu.

Więcej informacji

Badanie różnicujące wyniki dodatnie i wątpliwe testu przesiewowego w moczu w kierunku zatrucia glikolem etylenowym i propylenowym. Glikol etylenowy (alkohol polihydroksylowy) jest  związkiem organicznym, którego spożycie prowadzi do rozwoju kwasicy metabolicznej, uszkodzenia nerek, wątroby i mózgu. Początkowe objawy zatrucia przypominają typowe pobudzenie alkoholowe. Dawka śmiertelna wynosi około 100 ml. Glikol stosowany jest jako dodatek do niezamarzających płynów chłodnic samochodowych, których spożycie jest częstym powodem zatrucia. Wskazaniem do wykonania badania są objawy kliniczne i wywiad sugerujący podejrzenie spożycia (przypadkowe, samobójcze).
Glikol propylenowy (alkohol dwuhydroksylowy) jest nietoksycznym związkiem organicznym  stosowanym w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym jako konserwant i  emulgator (E1520)). Realne ryzyko zatrucia wiąże się z niewłaściwym zastosowaniem medycznym lub spożyciem znacznych jego ilości. Oznaczany jest jako składnik mieszaniny wraz z glikolem etylenowym.
Badanie wykonywane jest metodą chromatografii gazowej w moczu, wynik podawany jest w promilach (‰) lub g/l  osobno dla każdego glikolu. Badanie pozwala na różnicowanie wyników: dodatniego i wątpliwego testu przesiewowego. Każda wielkość traktowana jest jako wynik patologiczny.