Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Gruźlica (Mycobacterium tuberculosis complex) DNA, z określ. wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCR

Kod oferty: 472
Kod ICD: U37

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Gruźlica (Mycobacterium tuberculosis complex) DNA, z określ. wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCR.  Identyfikacja DNA prątka gruźlicy w rozmazach od  podejrzanych o gruźlicę i z  gruźlicą leczoną. 

Więcej informacji

Półilościowy  test R-T PCR wykorzystany jest do  wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis complex (MTB/RIF) w próbkach materiałów klinicznych, w których  rozmazach stwierdzono (lub nie stwierdzono) obecność prątków kwasoodpornych,  AFB (ang. Acid Fast Bacilli). Test identyfikuje  mutacje genu rpoB, powiązane z opornością na rifampicynę (RIF). MTB/RIF jest przeznaczony do badania próbek materiałów klinicznych pochodzących od chorych nieleczonych z klinicznym podejrzeniem gruźlicy oraz chorych z klinicznym podejrzeniem gruźlicy, leczonych lekami przeciwprątkowymi krócej niż przez 7 dni oraz chorych nieleczonych przeciwprątkowo w ciągu ostatnich 60 dni.