nazwa badania

HBV DNA met. PCR, lekooporność na entekawir

kod oferty

3170

kod ICD

--

Krótko o badaniu

HBV DNA met. PCR, lekooporność na entekawir. Wykrywanie mutacji w motywie YMDD genomu wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV), stanowiących przyczynę odporności wirusa na entekawir.

Więcej informacji

Wykrywanie  mutacji w motywie YMDD genomu wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV), stanowiących przyczynę odporności wirusa na entekawir. Wirus HBV (hepatitis B virus) jest czynnikiem etiologicznym przewlekłego zapalenia wątroby typu B (WZW B), które wraz z wirusowym zapalenia wątroby typu C (WZW C) tworzy grupę najpowszechniejszych przewlekłych chorób zakaźnych. U mniej niż połowy zakażonych występują objawy ostrego zapalenia wątroby (bóle mięśni, brzucha, ściemnienie moczu, wymioty, często żółtaczka), u pozostałych przebieg jest bezobjawowy. Entekawir jest nukleozydowym analogiem (NA) dezoksyguanozyny blokującym replikację HBV. Z dostępnych w Polsce leków charakteryzuje się najwyższym potencjałem antywirusowym w stosunku do wirusa dzikiego i mutantów opornych na inne leki oraz posiada wysoką barierę genetyczną, gdyż lekooporność jest determinowana trzema niezależnymi mutacjami genomu HBV. Są nimi mutacje w regionie genu polimerazy (region YMDD): T184SCGA, A194T, S202GCI, M250VIL. Skumulowane prawdopodobieństwo lekooporności  genotypowej na entekawir w kolejnych pięciu latach leczenia u chorych opornych na  leczenie lamiwudyną wynosiło, odpowiednio: 6%, 15%, 36%, 47% i 51%.
Więcej

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

 

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wytworzenie lekooporności wiąże się długością terapii entekawirem; wtórna lekooporność występuje u chorych opornych na leczenie lamiwudyną.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt HBV DNA met. PCR, lekooporność na entekawir został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter