tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

HCV, przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot

Kod badania: 314Kod ICD: V49

Kategoria badań

Infekcje

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-10 dni.

Opis badania

Oznaczenie przeciwciał IgG specyficznych w stosunku do określonych antygenów wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) metodą ImmunoBlot w surowicy krwi.  Test potwierdzający w stosunku do przesiewowych badań IgG  specyficznych dla HCV. 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Więcej informacji

Oznaczenie w surowicy krwi metodą ImmunoBlot przeciwciał IgG specyficznych w stosunku do określonych antygenów wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV),  wykonywane jest w celu potwierdzenia dodatnich lub nieokreślonych wyników przesiewowych badań serologicznych IgG. HCV jest hepatotropowym wirusem RNA należącym do rodziny flaviwirusów (Flaviviridae), czynnikiem etiologicznym wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C), bardzo niebezpiecznej choroby o zasięgu globalnym. Zakażenie HCV, dotykające na świecie od 3 do 4 milionów osób rocznie, przebiega jako ostre i chroniczne zapalenie wątroby, prowadzące do trwałego uszkodzenia wątroby, uruchomienia mechanizmów autoimmunizacyjnych i nowotworu, następstw poważniejszych niż konsekwencje lepiej utrwalonego w powszechnej świadomości WZW B, powodowanego przez wirus zapalenia wątroby typu B: HBV. Przeciwciała wykrywane w stosowanych obecnie metodach są immunoglobulinami klasy G (IgG) swoistymi w stosunku do antygenów kodowanych przez cztery różne regiony genomu wirusa. Wykorzystywana najczęściej trzecia generacja testów wykrywa przeciwciała anty-HCV średnio 9 tygodni po zakażeniu, które zwykle przebiega bezobjawowo. Oznaczenie przeciwciał ma charakter jakościowy, a dodatni wynik świadczy o kontakcie z wirusem HCV. Zgodnie z publikowanymi  rekomendacjami  nisko dodatni  lub nieokreślony wynik oznaczenia przeciwciał anty-HCV powinien być potwierdzony dla wykluczenia wyników fałszywie dodatnich. W tym celu zalecana jest  między innymi metoda RIBA, tzw. rekombinowany immunoblot, pozwalający na wykazanie reaktywności przeciwciał oddzielnie w stosunku do kilku rekombinantowych antygenów. W teście RIBA recomLine oznaczana jest jakościowo reaktywność IgG w stosunku do rozdzielonych  rekombinantowych antygenów HCV: Core 1, Core 2, NS3, NS4 i NS5. Za prawdziwie dodatni uznaje się wynik, w którym odpowiednio intensywna reakcja barwna  zachodzi w przypadku wymaganej liczby antygenów na pasku testowym. U osób z obniżoną odpornością w wyniku zakażenia HIV 1, chorych na niewydolność nerek lub mieszaną  krioglobulinemię związaną z HCV, wynik może być fałszywie ujemny, ze względu na brak przeciwciał mimo aktywnego zakażenia HCV.

Hemodializa – wyniki fałszywie ujemne; ostre zakażenie wirusem EBV – fałszywie dodatnia reaktywność w stosunku do antygenu NS5; alergia w na antygeny mleka – zaczernienie paska testowego.

Obecność przeciwciał: kontakt z wirusem HCV w wyniku przebiegającego  lub przebytego  zakażenia.

Brak przeciwciał: brak kontaktu z wirusem, zbyt wczesna faza zakażenia, hemodializy, zakażenie HIV1, niewydolność nerek. 

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji