tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo

Kod badania: 311Kod ICD: V56

Kategoria badań

Infekcje

Diagnostyka molekularna

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-6 dni.

Opis badania

HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo. Oznaczenie ilości kopii kwasu rybonukleinowego (RNA) wirusa zapalenie wątroby typu C (HCV) w krwi, przydatne dla  ustalenie poziomu wiremii. 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Więcej informacji

Oznaczenie techniką biologii molekularnej ilości kopii kwasu rybonukleinowego (RNA) wirusa zapalenie wątroby typu C (HCV) w krwi, przydatne dla  ustalenie poziomu wiremii. Stosowane w monitorowaniu skuteczności leczenia antywirusowego oraz w wykrywaniu i potwierdzaniu aktywnego zakażenia. HCV jest hepatotropowym wirusem RNA należącym do rodziny flaviwirusów (Flaviviridae), czynnikiem etiologicznym wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C), bardzo niebezpiecznej choroby o zasięgu globalnym. Zakażenie HCV, dotykające na świecie od 3 do 4 milionów osób rocznie, przebiega jako ostre i chroniczne zapalenie wątroby, prowadzące do trwałego uszkodzenia wątroby, uruchomienia mechanizmów autoimmunizacyjnych i nowotworu, następstw poważniejszych niż konsekwencje lepiej utrwalonego w powszechnej świadomości WZW B, powodowanego przez wirus zapalenia wątroby typu B: HBV. Test wykrywający RNA HCV jest najszerzej stosowanym badaniem potwierdzającym przebiegające zakażenie HCV. RNA HCV staje się zwykle wykrywalny w krwi w 2 do 4 tygodni od momentu zakażenia HCV. Podczas ostrego zakażenia wiremia szybko wzrasta, dzięki czasowi podwojenia ilości kopii RNA wynoszącemu 17 godzin. Poziom RNA wirusa w krwi jest znacząco wyższy u chorych na ostre zapalenie wątroby typu C niż u chorych na zapalenie przewlekłe. Rozpoznanie  ostrego zakażenia jest najpewniejsze, gdy w krwi obecny jest RNA wirusa, przy braku przeciwciał anty-HCV. W przewlekłym zakażeniu poziom HCV ulega niewielkim zmianom w czasie i stopniowo zwiększa się o 0,2-0,3 log/rok. Oznaczenie ilościowe RNA znajduje zastosowanie przede wszystkim w monitorowaniu skuteczności leczenia przeciwwirusowego. Wczesna odpowiedź na leczenie powinna wyrażać się spadkiem ilości kopii wirusa większym niż 2 log po pierwszych 12 tygodniach leczenia. Terapię przeciwwirusową uważa się za skuteczną, jeżeli po zakończeniu kursu leczenia, wirusowy RNA staje się niewykrywalny w metodzie o czułości 50 IU/ml. Odpowiedź uważa się za trwałą, gdy niewykrywalny poziom RNA utrzymuje się po 6 miesiącach do zakończenia leczenia. Badanie wykonywane jest za pomocą techniki łańcuchowej reakcji polimerazy – PCR real time.

Obecność RNA wirusa: przebiegające zakażenie HCV ostre lub przewlekłe.

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji