tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca: gen ApoB100 (wybrany fragment/najczęstsze mutacje), gen LDLR (mutacja G571E)

Kod badania: 4284Kod ICD: -

Kategoria badań

Badania genetyczne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 10-17 dni.

Artykuły powiązane