Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgA w PMR

Kod oferty: 3577
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgA w PMR. Oznaczenie stężenia IgA w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) konieczne dla prawidłowego wykonania i interpretacji ogniskowania izoelektrycznego immunoglobulin w PMR i ustalenia wewnątrzpłynowej syntezy immunoglobulin. Badanie przydatne w diagnostyce chorób CUN.

Więcej informacji

Oznaczenie stężenia IgA w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) i pobranej równoczasowo surowicy  jest konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia i interpretacji ogniskowania izoelektrycznego immunoglobulin w PMR, wykonywanego dla ustalenia wewnątrzpłynowej syntezy immunoglobulin. Badanie stosowane w diagnostyce chorób CUN. Stężenie i charakterystyka IgA w PMR i surowicy są różne, m.in. z powodu sekwestracji anatomicznej, czyli utrudnionego dostępu antygenów i limfocytów do struktur CUN (miejsca immunologicznie uprzywilejowanego) ze względu na bariery anatomiczne i barierę biochemiczną (w tym dla przeciwciał) pomiędzy mózgiem i naczyniami krwionośnymi. Miarodajna diagnostycznie ocena stężenia i pochodzenia (rozkład prążków oligoklonalnych) przeciwciał IgA w PMR wymaga równoczasowego wykonania pomiaru stężenia IgA w surowicy i PMR dla wyrównania stężeń w materiale przeznaczonym do ogniskowania izoelektrycznego. Porównywanie wyjściowych stężeń obu IgA, i rozkładu ich  prążków oligoklonalnych, pozwala na ustalenie miejsca syntezy przeciwciał. Identyfikacji wewnątrzpłynowej syntezy przeciwciał IgA towarzyszy na ogół ocena bariery krew/PMR w oparciu o wskaźnik albuminowy (stosunek stężeń albuminy w PMR i w surowicy).  Obecność prążków oligoklonalnych charakterystycznych dla PMR stwierdzana jest w chorobach o podłożu autoimmunizacyjnym, infekcyjnym i chorób rozrostowych krwi.