Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgD

Kod oferty: 3830
Kod ICD: L87

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgD. Oznaczenie stosowane w rozpoznawaniu HIDS, okresowej gorączki związanej z hiperimmunoglobulinemią D.

Więcej informacji

Oznaczenie przeciwciał klasy IgD stosowane w rozpoznawaniu HIDS. Podwyższone stężenie immunoglobuliny IgD obserwowane jest w zespole hiper IgD (HIDS). Zespół hiper IgD – hiperimmunoglobulinemia D, HIDS (ang. hyper-immunoglobulin D syndrome), inaczej  gorączka okresowa związana z hiperimmunoglobulinemią D, jest rzadką chorobą dziedziczoną autosomalnie recesywnie, należącą do wrodzonych bloków enzymatycznych. Podstawę diagnozy HIDS stanowią: wysokie stężenie immunoglobuliny D (wartości większe niż 100 IU/ml) i charakterystyczny obraz kliniczny (epizody wysokiej gorączki z wysypką skórną, powiększenie szyjnych węzłów chłonnych, objawy z przewodu pokarmowego). Choroba diagnozowana jest coraz częściej, a przeciętny wiek rozpoznania wynosi 6 miesięcy (mediana).