tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

IgD

Kod badania: 3830Kod ICD: L87

Kategoria badań

Immunoglobuliny, składniki dopełniacza i inne białka

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 8-14 dni.

Opis badania

IgD. Oznaczenie stosowane w rozpoznawaniu HIDS, okresowej gorączki związanej z hiperimmunoglobulinemią D.

Więcej informacji

Oznaczenie przeciwciał klasy IgD stosowane w rozpoznawaniu HIDS. Podwyższone stężenie immunoglobuliny IgD obserwowane jest w zespole hiper IgD (HIDS). Zespół hiper IgD - hiperimmunoglobulinemia D, HIDS (ang. hyper-immunoglobulin D syndrome), inaczej  gorączka okresowa związana z hiperimmunoglobulinemią D, jest rzadką chorobą dziedziczoną autosomalnie recesywnie, należącą do wrodzonych bloków enzymatycznych. Podstawę diagnozy HIDS stanowią: wysokie stężenie immunoglobuliny D (wartości większe niż 100 IU/ml) i charakterystyczny obraz kliniczny (epizody wysokiej gorączki z wysypką skórną, powiększenie szyjnych węzłów chłonnych, objawy z przewodu pokarmowego). Choroba diagnozowana jest coraz częściej, a przeciętny wiek rozpoznania wynosi 6 miesięcy (mediana).

Opis badania

Więcej informacji