Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. C204 – amoxycylina

Kod oferty: 870
Kod ICD: L91
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE specyficzne, amoksycylina  (C204).  Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  amoksycyliny, przydatne w diagnostyce uczuleń na amoksycylinę i antybiotyki beta-laktamowe.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  amoksycyliny, przydatne w diagnostyce uczuleń na amoksycylinę i antybiotyki beta-laktamowe. Antybiotyki beta-laktamowe, między innymi  penicyliny naturalne i penicyliny półsyntetyczne, w tym  amoksycylina, wywołują modelowe reakcje anafilaktyczne (IgE-zależne), rozwijające się w ciągu kilu minut, rzadziej kilku godzin, objawiające się  pokrzywką, zaczerwienieniem skóry, świądem skóry, obrzękiem krtani,   wstrząsem, wymiotami, zapaścią, utratą świadomości itd. Do wykrywania uczulenia na amoksycylinę stosuje się próby skórne:  płatkowe,  punktowe lub  śródskórne  oraz prowokacje, lecz wszystkie one pociągają za sobą niebezpieczeństwo wystąpienia ogólnych objawów uczulenia o nasileniu niebezpiecznym dla badanego.  Oznaczenie specyficznych dla antygenów leku przeciwciał IgE in vitro jest w przeciwieństwie do testów in vivo zupełnie bezpiecznym.  Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem,  posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE, co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej  IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie wykonania oznaczeń kolejnych alergenów w badanej  próbce surowicy pozostającej w analizatorze.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Przeciwciała heterofilne.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał IgE: alergia IgE zależna na amoksycylinę i antybiotyki beta-laktamowe.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD