Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. C286 – Ibuprofen

Kod oferty: 4985
Kod ICD:

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. C78 – Ibuprofen. Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych dla  ibuprofenu przydatne w diagnostyce nadwrażliwości nas ibuprofen.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do ibuprofenu, przydatne w diagnostyce nadwrażliwości natychmiastowej na ibuprofen. Ibuprofen należy do niesteroidowych leków o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym (NLPZ). Selektywnie i odwracalnie hamuje aktywność enzymów odpowiedzialnych za syntezę czynników prozapalnych i bólowych. Ponadto odwracalnie hamuje agregację płytek krwi i zmniejsza skurcze macicy. Stosowany jest w słabych i umiarkowanych bólach różnego pochodzenia, również w przypadku bolesnego miesiączkowania, jako lek obniżający temperaturę ciała oraz  w objawowym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów. Objawy nadwrażliwości na ibuprofen (głównie: wysypka, świąd skóry, pokrzywka, rumień wielopostaciowy, obrzęk twarzy, krtani, języka, duszność, spadek ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs, skurcz oskrzeli) mogą być wywołane mechanizmem immunologicznym o charakterze natychmiastowej nadwrażliwości (IgE-zależnej), prowadzącym niekiedy do ciężkich reakcji anafilaktycznych. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych (ciężkich uogólnionych), określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE), podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej, przy czym korelacja ta zależy od rodzaju alergenu. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta.