Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze

Kod oferty: 3953
Kod ICD: L91
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE specyficzne, epitop nDer f 2, roztocze. Ilościowe, chemiluminescencyjne oznaczenie in vitro w surowicy przeciwciał IgE specyficznych dla Der f 2, silnego alergenu roztocza kurzu domowego Dermatophagoides farinae, przydatne w diagnostyce alergii i wyborze swoistej immunoterapii.

Więcej informacji

Ilościowe, chemiluminescencyjne oznaczenie in vitro w surowicy przeciwciał IgE specyficznych dla Der f 2, silnego alergenu roztocza kurzu domowego, Dermatophagoides farinae, przydatne w diagnostyce alergii i wyborze swoistej immunoterapii. Cząsteczka Der f 2 i endopeptydaza Der f 1 są głównymi alergenami  amerykańskiego i wschodnioazjatyckiego  roztocza kurzu domowego D. farinae, obecnymi w odchodach i środkowym odcinku jelita. IgE specyficzne wyłącznie dla  Der f 1 lub Der f 2 rozpoznawane są u ponad 80% –  90%  osób uczulonych na D. farinae.  IgE specyficzna dla obu alergenów stwierdzana jest u ponad 80%  uczulonych. Pozostały procent posiada IgE reaktywną w stosunku do innych alergenów. IgE specyficzne dla Der f1 i Der f 2 wykazują reaktywność krzyżową z cząsteczkami  Der p 1 i Der p 2, będącymi alergenami głównymi  D. pteronyssinus, roztocza występującego głównie w Europie. Oznaczenie reaktywności IgE w stosunku do Der f1 i Der f 2 pozwala na dobór optymalnej immunoterapii. W przypadku braku aktywności IgE w stosunku do jednego z głównych alergenów: Der f1 i Der f 2 nie powinno się prowadzić odczulania pełnymi ekstraktami alergenów, gdyż zamiast tolerancji doprowadzi się od dodatkowego uczulenia. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l.  Ilościowe wyniki są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym.