Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. FP5 – mieszanka żywności (dziecięca)

Kod oferty: 718
Kod ICD: L91
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE specyficzne FP5 - mieszanka żywności (dziecięca). Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  panelu 5 alergenów  pokarmowych istotnych dla odżywiania dzieci.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  panelu 5 alergenów  pokarmowych istotnych dla odżywiania dzieci, przydatne w diagnostyce klinicznej zależnych od IgE chorób alergicznych. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem,  posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE, co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. IgE specyficzne FP5,  jest testem przeznaczonym do ilościowego oznaczenia przeciwciał IgE specyficznych  w stosunku do  panelu 5 alergenów istotnych w wieku dziecięcym: białka jaja,  mleka krowiego ,  dorsza,  mąki pszennej,  orzecha ziemnego i  soji, odpowiednio:  F1, F2, F3, F4, F13, F14. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym.  Wynik liczbowy dotyczy wszystkich alergenów panelu łącznie. W przypadku patologicznego stężenia IgE specyficznych dla panelu,  można oznaczyć IgE specyficzne  dla poszczególnych jego składników. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie wykonania odpowiednich oznaczeń badanej  próbki surowicy pozostającej w analizatorze.  Dzięki bardzo niskiej granicy wykrywalności testów wykonywanych w systemie, w przypadku niektórych alergenów (np. alergeny mleka, jajka kurzego), możliwe jest prognozowanie rozwoju alergii w przyszłości: tzw. marszu alergicznego (ang. allergic march, atopic march).