Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych

Kod oferty: 717
Kod ICD: L91
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE specyficzne GP4 - mieszanka traw późnych. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alergenów pyłku  panelu 5 późno kwitnących traw.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alergenów pyłku  panelu 5 późno kwitnących traw, przydatne w diagnostyce klinicznej zależnych od IgE chorób alergicznych. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem,  posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE, co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej  IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Panel traw wczesnych IgE sp. GP4,  jest testem przeznaczonym do ilościowego oznaczenia przeciwciał IgE specyficznych w stosunku do alergenów pyłku 5 późno kwitnących traw:  tymotki wonnej (G1), życicy trwałej (G5), tymotki łąkowej (G6), trzciny pospolitej (G7), żyta (G12) i kłosówki wełnistej (G13), odpowiednio: G1, G5, G7, G12, G13. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym.  Wynik liczbowy dotyczy wszystkich alergenów panelu łącznie. W przypadku patologicznego stężenia IgE specyficznych dla panelu,  można oznaczyć IgE specyficzne  dla poszczególnych jego składników. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie wykonania odpowiednich oznaczeń badanej  próbki surowicy pozostającej w analizatorze.