Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. K80 formaldehyd

Kod oferty: 869
Kod ICD: L91
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE specyficzne,  formaldehyd  (k80). Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  formaldehydu, przydatne w diagnostyce alergii.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy in vitro przeciwciał IgE specyficznych dla  formaldehydu (k80)  jest  przydatne w diagnostyce alergii na formaldehyd, traktowany jako alergen przemysłowy (zawodowy) lub środowiskowy. W pomieszczeniach roboczych, alergeny białkowe lub małe związki chemiczne o charakterze haptenów, dzięki wysokiemu stężeniu w powietrzu i długiemu czasowi ekspozycji, mogą grozić rozwojowi alergii nawet u osób nieatopowych. Na wysokie stężenia formaldehydu narażeni są pracownicy przemysłu tekstylnego,  papierniczego, gumowego, kosmetycznego, meblarskiego, wytwórni kleju itd. W pomieszczeniach mieszkalnych formaldehyd pochodzi z  mebli, materiałów izolacyjnych, żywic mocznikowo- i fenolowo-formaldehydowych. Źródłem formaldehydu w atmosferze jest nieodpowiednie spalanie tworzyw sztucznych. Formaldehyd znajduje się w lekach dentystycznych (Parapasta) i środkach dezynfekcyjnych, wywołując u osób uczulonych bardzo silne reakcje, łącznie z anafilaksją. Może zaostrzać lub wywołać objawy podrażnienia układu oddechowego i stany astmatyczne. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określanych  jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie wykonania oznaczeń kolejnych alergenów w badanej  próbce surowicy pozostającej w analizatorze.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Przeciwciała heterofilne.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał IgE: alergia IgE zależna na formaldehyd.