tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

IgG met. nefelometrii

Kod badania: 3272Kod ICD: --

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-12 dni.

Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Opis badania

IgG met. nefelometrii. Badanie wykorzystane do oceny zaburzeń przepuszczalności bariery krew-mózg w diagnostyce chorób ośrodkowego układu nerwowego o różnym charakterze.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Więcej informacji

Badanie wykorzystane do oceny zaburzeń przepuszczalności bariery krew-mózg w diagnostyce chorób ośrodkowego układu nerwowego o różnym charakterze.
Płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR) jest przesączem osocza krwi o zmienionym składzie elektrolitów, o niewielkiej zawartości białek. Obecność białek (w tym przeciwciał)  w PMR stwierdzana jest u niewielkiego odsetka osób zdrowych, jest natomiast charakterystyczna dla dużego procentu osób z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (OUN), takich jak: stwardnienie rozsiane (SM), podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE), kiła układu nerwowego, ostre zakażenia wirusowe i bakteryjne OUN,  postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa, poróżyczkowe postępujące zapalenie mózgu, sarkoidoza, toczeń rumieniowaty układowy (SLE),  zapalenie wielonerwowe,  zapalenie nerwu wzrokowego,  zespół Guillain-Barré,  chłoniak OUN i inne choroby zakaźne oraz autoimmunizacyjne. Wykrycia białek PMR syntetyzowanych wewnątrzpłynowo (nie pochodzących z surowicy) dokonuje się przez porównanie elektroforetycznego rozdziału białek w surowicy i PMR badanej osoby. Patologiczne białka PMR są widoczne w obrazie elektroforetycznym jako dodatkowe prążki, tzw. prążki oligoklonalne.  Uzyskanie obrazu elektroforetycznego surowicy i PMR wymaga znajomości stężenia białek w obu płynach. Pomiar stężenia przeciwciał klasy IgA, IgM i IgG oraz albuminy w surowicy i PMR badanego wykonywany jest metodą nefelometryczną. Uzyskiwane są wielkości stężeń poszczególnych przeciwciał w obu płynach i obliczane ich proporcje: współczynnik albuminowy i wskaźnik Linka-Tibilnga.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji