tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

IgG w PMR

Kod badania: 3573Kod ICD: L93

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-5 dni.

Opis badania

IgG w PMR. Oznaczenie stężenia IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) konieczne dla prawidłowego wykonania i interpretacji ogniskowania izoelektrycznego immunoglobulin w PMR. Badanie przydatne w diagnostyce chorób CUN.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Oznaczenie stężenia IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) i pobranej równoczasowo surowicy  jest konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia i interpretacji ogniskowania izoelektrycznego immunoglobulin w PMR, wykonywanego dla ustalenia miejsca ich syntezy. Badanie stosowane jest w diagnostyce chorób CUN. Stężenie i charakterystyka IgG w PMR i surowicy są różne, m.in. z powodu sekwestracji anatomicznej, czyli utrudnionego dostępu antygenów i limfocytów do struktur CUN (miejsca immunologicznie uprzywilejowanego) ze względu na bariery anatomiczne i barierę biochemiczną (w tym dla przeciwciał) pomiędzy mózgiem i naczyniami krwionośnymi. Miarodajna diagnostycznie ocena stężenia i pochodzenia (rozkład prążków oligoklonalnych) przeciwciał IgG w PMR wymaga równoczasowego wykonania pomiaru stężenia IgG w surowicy i PMR dla wyrównania stężeń w materiale przeznaczonym do ogniskowania izoelektrycznego. Porównywanie wyjściowych stężeń obu IgG i układu ich prążków oligoklonalnych, pozwala na ustalenie, czy doszło do wewnątrzoponowej (wewnątrzpłynowej) syntezy immunoglobulin, zapalenia ogólnoustrojowego z zajęciem CUN (różne prążki oligoklonalne) czy zapalenia ogólnoustrojowego (identyczny wzór prążków oligoklonalnych w obu płynach ze względu na  dyfuzję z surowicy do PMR). Wstawienie stężeń IgG w surowicy i PMR do wzoru dla wskaźnika Linka i Toblinga (stężenie IgG w PMR/stężenie IgG w surowicy do stężenia albuminy w PMR/stężenie albuminy w surowicy) pozwala na ustalenie efektywności działania/uszkodzenia bariery krew/PMR.
Obecność prążków oligoklonalnych charakterystycznych dla PMR stwierdzana jest w stwardnieniu  rozsianym (MS), sarkoidozie, toczniu rumieniowatym układowym (SLE), zespole Guillain-Barre, w kile układu nerwowego, chorobach infekcyjnych CUN, chorobach autoimmunizacyjnych CUN, chłoniaku CUN i innych.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji