tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

IgM w PMR

Kod badania: 3578Kod ICD: --

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis badania

IgM w PMR. Oznaczenie stężenia IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) konieczne dla prawidłowego wykonania i interpretacji ogniskowania izoelektrycznego immunoglobulin w PMR i ustalenia wewnątrzpłynowej syntezy immunoglobulin. Badanie przydatne w diagnostyce chorób CUN.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Oznaczenie stężenia IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) i pobranej równoczasowo surowicy  jest konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia i interpretacji ogniskowania izoelektrycznego immunoglobulin w PMR, wykonywanego dla ustalenia wewnątrzpłynowej syntezy immunoglobulin. Badanie stosowane w diagnostyce chorób CUN. Stężenie i charakterystyka IgM w PMR i surowicy są różne, m.in. z powodu sekwestracji anatomicznej, czyli utrudnionego dostępu antygenów i limfocytów do struktur CUN (miejsca immunologicznie uprzywilejowanego) ze względu na bariery anatomiczne i barierę biochemiczną (w tym dla przeciwciał) pomiędzy mózgiem i naczyniami krwionośnymi. Miarodajna diagnostycznie ocena stężenia i pochodzenia (rozkład prążków oligoklonalnych) przeciwciał IgM w PMR wymaga równoczasowego wykonania pomiaru stężenia IgM w surowicy i PMR dla wyrównania stężeń w materiale przeznaczonym do ogniskowania izoelektrycznego. Porównywanie wyjściowych stężeń obu IgM, i rozkładu ich  prążków oligoklonalnych, pozwala na ustalenie miejsca syntezy przeciwciał. Identyfikacji wewnątrzpłynowej syntezy przeciwciał IgM towarzyszy na ogół ocena bariery krew/PMR w oparciu o wskaźnik albuminowy (stosunek stężeń albuminy w PMR i w surowicy).  Obecność prążków oligoklonalnych charakterystycznych dla PMR stwierdzana jest w chorobach o podłożu autoimmunizacyjnym, infekcyjnym i chorób rozrostowych krwi. 

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji