Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Infliximab w surowicy

Kod oferty: 4922
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Infliximab w surowicy. Ustalenie minimalnego stężenia terapeutycznego Infliximabu w surowicy, przydatne dla optymalizacji terapii i poprawy rokowań.  


Więcej informacji

Ustalenie minimalnego stężenia terapeutycznego Infliximabu w surowicy potrzebne dla optymalizacji terapii i poprawy rokowań.  Infliximab (Remicade, Janssen Biotech)  jest lekiem biologicznym, antagonistą TNF alfa,  chimerycznym ludzko-mysim przeciwciałem monoklonalnym klasy IgG1 (IgG1 kappa), wiążącym obie: rozpuszczalną i transbłonową formę ludzkiego czynnika martwicy nowotworów TNF-alfa (ang. tumor necrosis factor alfa). Infliximab  jest zatwierdzony przez FDA do leczenia stanów zapalnych. Jest stosowany m.in. w indukcji i utrzymywaniu remisji u chorych (również dzieci) leczonych nieskutecznie konwencjonalnymi metodami oraz lekiem z wyboru w leczeniu przetok. Właściwości farmakokinetyczne preparatu Infliximab zależą od przebiegu choroby. Klirens jest zależny od leków immunosupresyjnych, stężenia: TNF-a, białka C-reaktywnego i albuminy, wysokiego wskaźnika masy ciała, płci i obecności przeciwciał przeciwko- Infliximabowi, znanych  także jako ludzkie przeciwciała antychimeryczne (HACA). Ilościowe oznaczenie Infliximab w krwi chorego pozwala na optymalizację terapii. Wykazano, że dla uzyskania najsilniejszej  odpowiedzi klinicznej i najlepszego rokowania konieczne jest ustalenie minimalnego stężenia terapeutycznego.