tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Inhibitor czynnika IX met. Bethesda

Kod badania: 243Kod ICD: G69

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 3-10 dni.

Opis badania

Inhibitor czynnika IX met. Bethesda. Określanie miana inhibitora czynnika IX przydatne w rozpoznawaniu hemofilii powikłanej inhibitorem czynnika IX.Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Przygotowanie do badania

Kontakt

Kontakt

Przed badaniem konieczny kontakt z punktem pobrań

Więcej informacji

Mianem inhibitora lub krążącego antykoagulantu czynnika IX  (lub VIII) określane są poliklonalne alloprzeciwciała  pojawiające się u części chorych na hemofilię A lub B w odpowiedzi na podawany dożylnie koncentrat czynnika IX  (lub VIII). Wystąpienie inhibitorów czynników VIII i IX,  stanowi najpoważniejsze powikłanie hemofilii, znoszące lub redukujące skuteczność leczenia substytucyjnego z zastosowaniem koncentratów niedoborowego czynnika krzepnięcia krwi. Ściślej, powstanie  inhibitora czynnika VIII lub IX u chorego na wrodzoną hemofilię nie jest powikłaniem samej choroby, lecz powikłaniem leczenia substytucyjnego. Większość alloprzeciwciał o właściwościach inhibicyjnych należy do poliklonalnych immunoglobulin podklasy IgG4. Częstość ich występowania dla czynników IX i VIII w populacji chorych na hemofilię jest mniejsza niż zapadalność, gdyż niektóre inhibitory samoistnie zanikają, a inne są eliminowane dzięki wytworzeniu stanu tolerancji immunologicznej. Upośledzenie działania koagulacyjnego czynnika IX przez przeciwciała polega na blokowaniu wiązania z lekkim łańcuchem  czynnika VIII oraz na wiązaniu czynnika IX z fosfolipidami. Pomiaru miana inhibitora FVIII/FIX dokonuje się metodą Bethesda, w której osocze prawidłowe (źródło czynników FVIII i IX) jest inkubowane z osoczem badanym przez 2 godziny w temp. 37oC, po czym dokonuje się pomiaru resztkowej aktywności obu czynników  w mieszaninie. Jedna jednostka Bethesda oznacza ilość przeciwciał, która zobojętnia w podanych wyżej warunkach 50% aktywności czynników obecnych w mieszaninie.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji