tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 2pkt: 0, 2h)

Kod badania: 891Kod ICD: L97

Kategoria badań

Cukrzyca

Dietetyka, suplementacja

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-2 dni.

Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Opis badania

Insulina po obciążeniu (75 g glukozy, 2 pkt: 0, 2 h). Dwupunktowe badanie insuliny po obciążeniu 75 g glukozy, w oparciu o pomiary stężenia insuliny w czasach 0 i po 2 godz. po podaniu glukozy, przydatne w oznaczeniu insulinooporności.

Więcej informacji

Dwupunktowe badanie insuliny po obciążeniu 75 g glukozy, w oparciu o pomiary stężenia insuliny w czasach 0 i po 2 godz. po podaniu glukozy, przydatne w oznaczeniu insulinooporności. Insulina wpływa na tkanki docelowe poprzez swoiste receptory. Stany chorobowe, których patomechanizm jest zależny od insuliny spowodowane są zmniejszoną sekrecją insuliny lub opornością receptorów tkankowych na działanie fizjologicznego stężenia insuliny, przy czym zjawisko oporności receptorów insulinowych przejściowo występuje w fizjologicznych warunkach ciąży i w okresie pokwitania. Wpływ insuliny na tkankę docelową przedstawia zależność w postaci krzywej sigmoidalnej. Insulinoodoporność oznacza stan obniżonej wrażliwości organizmu (m.in. mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby) na działanie insuliny, przy podniesionym lub prawidłowym stężeniu insuliny w krwi. Nadprodukcja insuliny spowodowana zbyt słabą reakcją organizmu na jej prawidłowe stężenie wchodzi w skład zespołu metabolicznego, mogącego doprowadzić  do chorób sercowo-naczyniowych i cukrzy typu 2. Insulinooporność może być uwarunkowana genetycznie, spowodowana nadmiarem wydzielania kortyzolu, glukagonu, hormonu wzrostu, hormonów tarczycy, parathormonu i androgenów. W celu zdiagnozowania insulinooporności można posłużyć się wskaźnikiem HOMA-IR*, wyliczanym na podstawie stężeń insuliny i glukozy, obu na czczo:  HOMA-IR = insulinemia (mU/ml) x glikemia (mmol/l)/22,5. Bardziej miarodajny jest pomiar insulinooporności oparty na teście tolerancji glukozy na podstawie krzywych:  glukozowej i insulinowej.  Po sprawdzeniu poziomu glukozy i insuliny na czczo (czas 0), wykonuje się oznaczenia obu parametrów w wariantach różniących się obciążającą dawką glukozy i ilością oznaczeń insuliny. Na ogół krzywa insulinowa wyznaczana jest po obciążeniach dawkami glukozy:  50, 75 g  lub zaleconą przez lekarza, w czasie 0 i kolejnych,  w godzinnych odstępach (oznaczenie dwupunktowe, krzywa trzy i czteropunktowa).  Wartości referencyjne wyznaczone są jedynie dla stężenia insuliny na czczo.
W ciągu trzech dni przed wykonaniem krzywej insulinowej zalecana jest normalna dieta, bogata w węglowodany.
*ang. homeostatic model assessment - insulin resistance  

Artykuły powiązane z badaniem

Cukrzyca typu 2 - objawy, przyczyny, leczenie

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane