nazwa badania

ISAC test, panel alergenów

kod oferty

878

kod ICD

--

ISAC test, panel alergenów - Krótko o badaniu

ISAC test, panel alergenów. ImmunoCAP ISAC sIgE 112 test . Test  przeznaczony do oznaczania w surowicy krwi poziomu swoistych przeciwciał IgE dla zdefiniowanych  cząsteczek ( składników) alergenów, swoistych gatunkowo i reagujących krzyżowo .

ISAC test, panel alergenów - Więcej informacji

Test  przeznaczony do oznaczania w surowicy krwi poziomu swoistych przeciwciał IgE dla zdefiniowanych  cząsteczek ( składników) alergenów, swoistych gatunkowo i reagujących krzyżowo. Molekularna diagnostyka alergii  jest metodą mającą na celu ustalenie profilu  uczuleniowego pacjenta na poziomie molekularnym, wykorzystującą oczyszczone, naturalne bądź rekombinowane, molekuły ( składniki alergenów). Molekularna diagnostyka  umożliwia  precyzyjne określenie cząsteczki wywołującej reakcje alergiczne, wyjaśnienie reakcji krzyżowych, optymalizację klasyfikacji pacjenta do swoistej immunoterapii ( SIT).W wybranych przypadkach  uczulenia na pokarmy umożliwia  oszacowanie ryzyka wystąpienia silnych reakcji alergicznych.

Wykonanie testu ISAC zalecane jest w przypadkach kiedy wyniki testów opartych na ekstraktach alergenów wskazują na uczulenie złożone ( alergia poliwalentna), kiedy zachodzi podejrzenie występowania reakcji krzyżowych, zwłaszcza kiedy wyniki testów wskazują na alergeny pokarmowe i inhalacyjne. O alergii złożonej mówimy kiedy pacjent uczulony jest na trzy lub więcej różnych źródeł pochodzenia alergenów np. roztocza, pyłek brzozy, pyłek traw.

Zestaw alergenów testu ISAC: zawiera  112 składników alergenów, pochodzących z ponad 50 różnych źródeł uczulenia ( pyłki traw, drzew, chwastów, zwierzęta , pokarmy pochodzenia roślinnego, pokarmy pochodzenia zwierzęcego, roztocza, pleśnie, lateks, pasożyt Anisakis).

Wynik testu: poziom sIgE dla poszczególnych składników alergenów przedstawiony jest

w jednostkach stężeń ISU. Zakres pomiaru:  0,3 ISU do 100 ISU. Ostateczny wynik badania przedstawiany jest w czterostopniowej skali  alergi  ImmunoCAP ISAC. Wynik tworzy indywidualny profil uczulenia pacjenta. Do każdego wyniku testu ISAC dołączany jest komentarz podsumowujący i opis  składników alergenu dla których stwierdzono obecność swoistych przeciwciał IgE.  Komentarz jest interpretacją wyniku testu i nie zastępuje porady lekarskiej. Obecność przeciwciał IgE  oznacza ryzyko choroby alergicznej, wynik  musi zostać oceniony w odniesieniu do występujących objawów klinicznych.

Istotne:

Pacjent przed pobraniem krwi do badania nie musi być na czczo. Przed wykonaniem badania nie trzeba odstawiać przyjmowanych na stałe leków antyhistaminowych.

 

Więcej

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Nasilenie objawów alergicznych zależy od poziomu IgE oraz od rodzaju alergenu uczulającego.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał IgE specyficznych dla danej cząsteczki: IgE-zależne uczulenie o nasileniu proporcjonalnym do stężenia IgE. 

ISAC test, panel alergenów - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt ISAC test, panel alergenów został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter