tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Kał - krew utajona met. Ilościową (FIT-OC)

Kod badania: 56Kod ICD: A17

Kategoria badań

Choroby nowotworowe

Choroby przewodu pokarmowego

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-5 dni.

Opis badania

Kał – krew utajona met. Ilościową (FIT-OC). Ilościowy test immunochemiczny w kale wykrywający w kale obecność krwi w ilości nie powodującej zmiany zabarwienia i konsystencji stolca.

Więcej informacji

Badanie kału pozwalające na ilościowe określenie obecności krwi w ilości nie wpływającej na kolor i konsystencję stolca. Badanie jest przydatne w diagnostyce zaburzeń w obrębie układu trawiennego w ogóle i w wykrywaniu krwawień z odbytu o nieznanej przyczynie. Pozawala na wykrywanie w kale krwi w ilości większej niż ilość wydalana fizjologicznie, nie powodującej jeszcze zmiany zabarwienia i konsystencji stolca (kał czarny, smolisty). Rutynowo badanie krwi utajonej w kale powinno być wykonywane co dwa lata u każdej osoby po 50. roku życia. W indywidulanych przypadkach częstość badania jest zależna od obserwowanych objawów i istniejących czynników ryzyka (np. osoby z rodzin, w których występowały przypadki raka jelita grubego). Wskazaniem do wykonania badania są podejrzenia, m.in.: raka żołądka, krwawiących wrzodów żołądka i dwunastnicy, polipów jelita grubego i okrężnicy, angiodysplazji jelita, a także hemoroidy, krwawienia z dziąseł lub z nosa etc. Do objawów stanowiących przesłanki dla wykonanie badania należą m.in.: bóle żołądka, utrata masy ciała, ogólne osłabienie, zmiana rytmu wypróżnień, zmiany w obrazie krwi (anemia). Badanie wykonywane jest w kale ilościowych testem immunochemicznym, nie wymaga przygotowania badanego (dieta, wycofanie leków).

 

 

Opis badania

Więcej informacji