tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM

Kod badania: 334Kod ICD: U83

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-9 dni.

Opis badania

FTA ABS IgM. Test wykorzystywany w diagnostyce kiły wrodzonej u niemowląt.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Więcej informacji

Treponema pallidum (krętek blady) jest bakterią będącą czynnikiem etiologicznym choroby wenerycznej, kiły. Test FTA ABS IgM (ang. Fluorescent Treponemal Antibody Absorption Test)  jest modyfikacją absorbcyjną odczynu immunofluorescencji krętków (FTA) i należy do specyficznych, krętkowych, odczynów serologicznych używanych w diagnostyce kiły. Test polega na ocenie techniką fluorescencji wychwytu w badanej surowicy przeciwciał swoistych dla T. pallidum przez krętki Nicolsa na szkiełku. Właściwy etap testu poprzedzony jest absorbcją na krętkach Reitera  przeciwciał specyficznych dla wspólnych antygenów różnych gatunków krętków. W surowicy badanej pozostają tylko przeciwciała IgM specyficzne dla T. pallidum, które wiążą się z antygenami krętka i następnie zostają uwidocznione po związaniu przez wyznakowane przeciwciała anty-IgM. Test wykazuje wysoką czułość i swoistość. Badanie znajduje zastosowanie w diagnostyce kiły wrodzonej. Przeciwciała IgM matki nie przenikają przez łożysko, więc ich obecność u dziecka świadczy o zakażeniu wrodzonym.  U dorosłych test służy do oceny aktywności choroby.  W przypadku diagnostyki kiły wrodzonej test obciążony jest ryzykiem wyniku fałszywie ujemnego w 35% oraz wyniku fałszywie dodatniego w 10%. Odczyn staje się dodatni od 3. tygodnia rozwoju zakażenia.

Czynnik reumatoidalny daje wyniki fałszywie dodatnie.

Wynik dodatni: aktywna kiła (zakażenie krętkiem bladym), w przypadku noworodka/niemowlaka świadczy o kile wrodzonej.  

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji