Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS

Kod oferty: 337
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Test FTA ABS. Test wykorzystywany do weryfikacji dodatnich lub niejednoznacznych wyników badań przesiewowych w kierunku kiły.

Więcej informacji

Test jest wykorzystywany do weryfikacji dodatnich lub niejednoznacznych wyników badań przesiewowych w kierunku kiły. Treponema pallidum (krętek blady) jest bakterią będącą czynnikiem etiologicznym choroby wenerycznej, kiły. Test FTA ABS (ang. Fluorescent Treponemal Antibody Absorption Test)  jest modyfikacją absorbcyjną odczynu immunofluorescencji krętków (FTA) i należy do specyficznych, krętkowych, odczynów serologicznych używanych w diagnostyce kiły.  Test polega na ocenie techniką fluorescencji wychwytu w badanej surowicy przeciwciał swoistych dla T. pallidum przez krętki Nicolsa na szkiełku. Właściwy etap testu poprzedzony jest absorbcją na krętkach Reitera  przeciwciał specyficznych dla wspólnych antygenów różnych gatunków krętków. W surowicy badanej pozostają tylko przeciwciała specyficzne dla T. pallidum, które wiążą się z antygenami krętka i następnie zostają uwidocznione po związaniu przez wyznakowane przeciwciała anty-globulinowe. Test wykazuje wysoką czułość i swoistość diagnostyczną. Jest  reaktywny w 85% kiły pierwszorzędowej,  99-100% przypadków kiły drugorzędowej oraz w 95% kiły utajonej bądź późnej utajonej. Odczyn staje się dodatni od 3. tygodnia rozwoju zakażenia i osiąga maksymalne miano w kile drugorzędowej. Badanie znajduje przede wszystkim zastosowanie w weryfikacji dodatnich wyników reaginowych testów przesiewowych: USR i  VDRL. W przypadku podejrzenia kiły wrodzonej  u niemowlęcia – dodatniego  wyniku VDRL i FTA ABS, badanie można uzupełnić testem FTA ABS IgM, aby rozstrzygnąć, czy wykryte w FTA ABS przeciwciała pochodzą od matki, czy są wynikiem zakażenia dziecka w okresie płodowym.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Choroby weneryczne, narządy płciowe, kiła, kiła wrodzona, ciąża.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wynik dodatni: wyleczona lub aktywna kiła (zakażenie krętkiem bladym).