nazwa badania

Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS

kod oferty

337

kod ICD

--

Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS - Krótko o badaniu

Test FTA ABS. Test wykorzystywany do weryfikacji dodatnich lub niejednoznacznych wyników badań przesiewowych w kierunku kiły.

Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS - Więcej informacji

Test jest wykorzystywany do weryfikacji dodatnich lub niejednoznacznych wyników badań przesiewowych w kierunku kiły. Treponema pallidum (krętek blady) jest bakterią będącą czynnikiem etiologicznym choroby wenerycznej, kiły. Test FTA ABS (ang. Fluorescent Treponemal Antibody Absorption Test)  jest modyfikacją absorbcyjną odczynu immunofluorescencji krętków (FTA) i należy do specyficznych, krętkowych, odczynów serologicznych używanych w diagnostyce kiły.  Test polega na ocenie techniką fluorescencji wychwytu w badanej surowicy przeciwciał swoistych dla T. pallidum przez krętki Nicolsa na szkiełku. Właściwy etap testu poprzedzony jest absorbcją na krętkach Reitera  przeciwciał specyficznych dla wspólnych antygenów różnych gatunków krętków. W surowicy badanej pozostają tylko przeciwciała specyficzne dla T. pallidum, które wiążą się z antygenami krętka i następnie zostają uwidocznione po związaniu przez wyznakowane przeciwciała anty-globulinowe. Test wykazuje wysoką czułość i swoistość diagnostyczną. Jest  reaktywny w 85% kiły pierwszorzędowej,  99-100% przypadków kiły drugorzędowej oraz w 95% kiły utajonej bądź późnej utajonej. Odczyn staje się dodatni od 3. tygodnia rozwoju zakażenia i osiąga maksymalne miano w kile drugorzędowej. Badanie znajduje przede wszystkim zastosowanie w weryfikacji dodatnich wyników reaginowych testów przesiewowych: USR i  VDRL. W przypadku podejrzenia kiły wrodzonej  u niemowlęcia – dodatniego  wyniku VDRL i FTA ABS, badanie można uzupełnić testem FTA ABS IgM, aby rozstrzygnąć, czy wykryte w FTA ABS przeciwciała pochodzą od matki, czy są wynikiem zakażenia dziecka w okresie płodowym.

Więcej

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Choroby weneryczne, narządy płciowe, kiła, kiła wrodzona, ciąża.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wynik dodatni: wyleczona lub aktywna kiła (zakażenie krętkiem bladym).

Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter