Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Kiła (Treponema pallidum), FTA

Kod oferty: 332
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

FTA. Test wykorzystywany do weryfikacji dodatnich lub niejednoznacznych wyników badań przesiewowych w kierunku kiły.

Więcej informacji

Treponema pallidum (krętek blady) jest bakterią będącą czynnikiem etiologicznym choroby wenerycznej, kiły. Test FTA (ang.Fluorescent Treponema Antibody), test immunofluoroscencji krętków,  należy do swoistych, krętkowych, serologicznych testów diagnostycznych zakażeń T.pallidum. Stosowany jest przede wszystkim jako jedna z metod  weryfikacji wyników dodatnich uzyskanych w nieswoistych, niekrętkowych testach reaginowych (VDRL i USR), ale także w przypadku sprzeczności wyników przesiewowych testów serologicznych i obserwacji klinicznych.  Jako test pojedynczy używany jest przy podejrzeniu późnej kiły.  Wykorzystywany jest również w profilaktyce kobiet w ciąży (badanie z suchej kropli). Test wykorzystuje technikę fluorescencji. Antygenami wychwytującymi przeciwciała swoiste dla krętka w surowicy badanej są utrwalone krętki typu Nicolsa na szkiełku. Test wykrywa przeciwciała specyficzne dla białkowych i wielocukrowych antygenów krętka. Wynik fałszywie dodatni może wystąpić w przypadku osób chorych na toczeń rumieniowaty, trąd i ciężarnych. Wynik testu staje się dodatni od 3. tygodnia po zakażeniu i osiąga maksymalne miano w kile drugorzędowej. Dodatni odczyn utrzymuje się po leczeniu przez całe życie. 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wynik dodatni: wyleczona lub aktywna kiła (zakażenie krętkiem bladym).