tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)

Kod badania: 331Kod ICD: --

Kategoria badań

Infekcje

Choroby przenoszone drogą płciową

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-9 dni.

Opis badania

Testy wykorzystywane do weryfikacji dodatnich lub niejednoznacznych wyników badań przesiewowych w kierunku kiły uzyskanych testem USR.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Więcej informacji

Treponema pallidum (krętek blady) jest bakterią będącą czynnikiem etiologicznym choroby wenerycznej, kiły. Test USR (ang. Unheated Serum Reagin), należący do klasycznych, tzw. reaginowych, testów serologicznych w diagnostyce kiły, jest najczęściej wykorzystywanym badaniem przesiewowym w diagnostyce tej choroby. W USR funkcję substytutu antygenu bakteryjnego, uczestniczącego w reakcji z surowicą badanego, pełni kardiolipina. Kardiolipina jest jednym z antygenów krętka, lecz występuje także w komórkach eukariotycznych.  Odczyn charakteryzuje się niedużą swoistością i wykazuje dużo wyników fałszywie dodatnich. Do przyczyn wyników fałszywie dodatnich USR należą m.in.: ciąża, zakażenia (wirusowe, HBV, HCV, EBV, gruźlica), choroby układowe (zespół kardiolipinowy, toczeń rumieniowaty, kolagenozy, szpiczak, chłoniak). Dodatni wynik USR potwierdza się w pierwszej kolejności nieswoistym odczynem VDRL (ang. Veneral Disease Research Laboratory) i swoistym, krętkowym, testem immunofluorescencji krętków w modyfikacji absorpcyjnej – FTA ABS (ang. Fluorescent Treponemal Antibody Absorption Test). W przypadku uzyskania odpowiedzi niejednoznacznej (odpowiednio: wynik dodatni i ujemny), wykonuje się dodatkowo  swoisty test hemaglutynacji –  TPHA (ang.Treponema Pallidum Hemagglutination Assay). W przypadku wątpliwego wyniku TPHA, kiłę potwierdza się testem TPI (ang.Treponema Pallidum Immobilization), testem unieruchomienia krętków,  wykrywającym przeciwciała  przeciw antygenom wielocukrowym i białkowym. Jego  dodatni wynik weryfikuje ostatecznie rozpoznanie. Wykrywa przeciwciała pojawiające się ok. 50 dni po zakażeniu, charakteryzuje się  niską czułością. 

Wynik dodatni: wyleczona lub aktywna kiła (zakażenie krętkiem bladym).

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane