Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)

Kod oferty: 331
Kod ICD: --
Kategoria badań: CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, INFEKCJE

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Testy wykorzystywane do weryfikacji dodatnich lub niejednoznacznych wyników badań przesiewowych w kierunku kiły uzyskanych testem USR.

Więcej informacji

Treponema pallidum (krętek blady) jest bakterią będącą czynnikiem etiologicznym choroby wenerycznej, kiły. Test USR (ang. Unheated Serum Reagin), należący do klasycznych, tzw. reaginowych, testów serologicznych w diagnostyce kiły, jest najczęściej wykorzystywanym badaniem przesiewowym w diagnostyce tej choroby. W USR funkcję substytutu antygenu bakteryjnego, uczestniczącego w reakcji z surowicą badanego, pełni kardiolipina. Kardiolipina jest jednym z antygenów krętka, lecz występuje także w komórkach eukariotycznych.  Odczyn charakteryzuje się niedużą swoistością i wykazuje dużo wyników fałszywie dodatnich. Do przyczyn wyników fałszywie dodatnich USR należą m.in.: ciąża, zakażenia (wirusowe, HBV, HCV, EBV, gruźlica), choroby układowe (zespół kardiolipinowy, toczeń rumieniowaty, kolagenozy, szpiczak, chłoniak). Dodatni wynik USR potwierdza się w pierwszej kolejności nieswoistym odczynem VDRL (ang. Veneral Disease Research Laboratory) i swoistym, krętkowym, testem immunofluorescencji krętków w modyfikacji absorpcyjnej – FTA ABS (ang. Fluorescent Treponemal Antibody Absorption Test). W przypadku uzyskania odpowiedzi niejednoznacznej (odpowiednio: wynik dodatni i ujemny), wykonuje się dodatkowo  swoisty test hemaglutynacji –  TPHA (ang.Treponema Pallidum Hemagglutination Assay). W przypadku wątpliwego wyniku TPHA, kiłę potwierdza się testem TPI (ang.Treponema Pallidum Immobilization), testem unieruchomienia krętków,  wykrywającym przeciwciała  przeciw antygenom wielocukrowym i białkowym. Jego  dodatni wynik weryfikuje ostatecznie rozpoznanie. Wykrywa przeciwciała pojawiające się ok. 50 dni po zakażeniu, charakteryzuje się  niską czułością. 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wynik dodatni: wyleczona lub aktywna kiła (zakażenie krętkiem bladym).

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD