Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Kobalt

Kod oferty: 3910
Kod ICD: M25

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Kobalt w surowicy. Badanie przydatne w monitorowaniu ekspozycji na kobalt pochodzący z różnych źródeł.

Więcej informacji

Badanie przydatne w monitorowaniu ekspozycji na kobalt pochodzący z różnych źródeł. Kobalt jest ksenobiotykiem wszechobecnym w środowisku, występującym w powietrzu i żywności, stosowanym w przemyśle i w medycynie. Wchłaniany jest głównie drogą pokarmową i oddechową (zatrucia przewlekłe). Ciągła ekspozycja na kobalt może doprowadzić do wzrostu jego zawartości w organizmie i efektów toksycznych. Narażenie zawodowe na kobalt dotyczy pracowników przemysłu metalowego, ceramicznego, wytwórców protez chirurgicznych i stomatologicznych. Narażeni są także użytkownicy protez i endoprotez. Pomiary zawartości kobaltu w surowicy wykonywane są metodą spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS, ang. inductively coupled plasma – mass spectrometry).