tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Komórki NK

Kod badania: 3461Kod ICD: --

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-4 dni.

Opis badania

Komórki NK. Ocena liczebności komórek NK. Badanie wykonywane w przypadku zaburzeń układu odpornościowego i zaburzeń płodności.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Przygotowanie do badania

Kontakt

Kontakt

Przed badaniem konieczny kontakt z punktem pobrań

Więcej informacji

Ocena liczebności komórek NK bez dalszego różnicowania. Badanie wykonywane w przypadku zaburzeń układu odpornościowego i zaburzeń płodności. Komórki NK (ang. natural killer T) – komórki naturalnej cytotoksyczności,  są elementem wrodzonego systemu odpornościowego, pełniące rolę komórek cytotoksycznych  w stosunku zmienionych komórek własnych: komórek nowotworowych i komórek zakażonych przez wirusy. NK powstają w szpiku kostnym z progenitorowej komórki hematopoetycznej. Ogólny profil fenotypowy NK obejmuje  markery różnicowania komórkowego CD16, CD56, CD57, przy braku markera CD3. Istnieją komórki NKT, czyli komórki NK wykazujące ekspresję antygenów komórek NK łącznie z markerm CD3+ limfocytów T. Wyróżnia się komórki NK cytotoksyczne o fenotypie CD16+, CD56-/+) i immunoregulatorowe o fenotypie CD56+, CD16-/+. W mechanizmach nabytej, swoistej odporności komórkowej NK uczestniczą w mechanizmach pamięci immunologicznej. Wzrost odsetka komórek NK obserwowany jest w procesach nowotworowych, zakażeniach wirusowych oraz w poronieniach nawykowych. Ocena subpopulacji komórek NK łącznie z innymi subpopulacjami limfocytów dokonywana jest w przypadku niepowodzeń ciąży (nawykowych poronień), niepowodzeń rozrodu i wspomaganego rozrodu oraz w przypadku zburzeń immunologicznych i niedoborów odporności. Badanie wykonywane jest metoda cytometrii przepływowej. Wartości bezwzględne subpopulacji limfocytów wyliczane są na podstawie morfologii krwi.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji