Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Komórki NK

Kod oferty: 3461
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Komórki NK. Badanie wykonywane w przypadku zaburzeń układu odpornościowego i zaburzeń płodności.

Więcej informacji

Badanie wykonywane w przypadku zaburzeń układu odpornościowego i zaburzeń płodności. Komórki NK (ang. natural killer T) – komórki naturalnej cytotoksyczności,  są elementem wrodzonego systemu odpornościowego, pełniące rolę komórek cytotoksycznych  w stosunku zmienionych komórek własnych: komórek nowotworowych i komórek zakażonych przez wirusy. NK powstają w szpiku kostnym z progenitorowej komórki hematopoetycznej. Ogólny profil fenotypowy NK obejmuje  markery białkowe CD16, CD56, CD57, przy braku białka CD3. Istnieją jednakże komórki NKT, należące do limfocytów T NKT (limfocyty T wykazujące ekspresję markerów komórek NK), wykazujące ekspresję antygenów komórek NK łącznie z markerm CD3+.  Wyróżnia się komórki NK cytotoksyczne o fenotypie CD16+, CD56-/+) i immunoregulatorowe o fenotypie CD56+, CD16-/+. W mechanizmach nabytej, swoistej odporności komórkowej NK uczestniczą w mechanizmach pamięci immunologicznej. Wzrost odsetka komórek NK obserwowany jest w procesach nowotworowych, zakażeniach wirusowych oraz w poronieniach nawykowych. Ocena subpopulacji komórek NK, łącznie z innymi subpopulacjami limfocytów dokonywane jest w przypadku niepowodzeń ciąży (nawykowych poronień), niepopwodzeń rozrodu i wspomaganego rozrodu oraz w przypadku zburzeń immunologicznych i niedoborów odporności. Badanie wykonywane jest metoda cytometri przepływowej.