Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Kopeptyna

Kod oferty: 11091
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Kopeptyna. Pomiar stężenia kopeptyny w surowicy stosowany w diagnostyce i prognostyce  chorób płuc, udaru i urazu mózgu oraz chorób sercowo-naczyniowych.

Więcej informacji

Badanie wykonywane w diagnostyce i prognostyce chorób płuc, mózgu i sercowo-naczyniowych. Kopeptyna (białko towarzyszące AVP, CT-proAVP) jest peptydem powstającym w ilościach ekwimolowych z wazopresyną w procesie rozszczepienia prekursora – prewazopresyny. Arginino-wazopresyna (AVP) jest polipeptydem modulującym czynność układu endokrynnego i centralnego układu nerwowego. Ze względu na większą stabilność kopeptyna jest łatwiejsza do ilościowego oznaczenia niż wazopresyna. Licząca 39 aminokwasów kopeptyna jest C-końcowym fragmentem preprowazopresyny (AVP) o długości 164 aminokwasów, wytwarzanej w podwzgórzu i transportowanej przez aksony do tylnego płata przysadki. Kopeptyna może wpływać na prawidłową strukturę preprowazopresyny w procesie  formowania wazopresyny. Stężenie kopeptyny we krwi jest zależne od płci, nasilenie stresu, wolemii, stopnia nawodnienia. Pomiar kopeptyny ma znaczenie prognostyczne w przypadku zapalenia płuc i przewlekłej obturacyjnej choroby płucnej, udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego i urazu mózgu. W stanach chorobowych stężenie kopeptyny odzwierciedla uszkodzenia narządów i nasilenie stresu.