tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Krew posiew (bad. bakter.)

Kod badania: 1128Kod ICD: 91.831

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 3-9 dni.

Opis badania

Krew posiew (bad. bakter.). Posiew krwi jest badaniem laboratoryjnym, mającym na celu ustalenie czy bakterie wywołujące zakażenie zasiedlają krwioobieg pacjenta.

BADANIE MOŻE BYĆ POBRANE TYLKO W WARUNKACH SZPITALNYCH.
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Posiew krwi jest badaniem laboratoryjnym, wykonywanym w warunkach szpitalnych, mającym na celu ustalenie czy bakterie wywołujące zakażenie zasiedlają krwioobieg pacjenta. Wskazaniem do badania jest podejrzenie ostrej pierwotnej bakteriemii,  zapalenia: opon mózgowo-rdzeniowych, szpiku kostnego, stawów lub płuc, wsierdzia oraz gorączka nieznanego pochodzenia (np. ukryty ropień, dur brzuszny, brucelloza lub inne niezdiagnozowane objawy gorączkowe). Badanie ma na celu potwierdzenie etiologii infekcyjnej; identyfikację czynnika etiologicznego; ukierunkowanie antybiotykoterapii. Posiewy wykonywane są przez personel medyczny przeszkolony,  w pobieraniu posiewów krwi w warunkach szpitalnych. Optymalny odzysk bakterii z krwi zależy od użycia do hodowli odpowiedniej objętości krwi. Dla każdego dodatkowego mililitra pobranej krwi poziom odzysku mikroorganizmow wzrasta (u dorosłych wprost proporcjonalnie aż do 30 ml). Optymalna objętość krwi pobieranej od niemowląt i dzieci nie jest ostatecznie zdefiniowana, choć wykazano, że odzysk patogenów również wzrasta wprost proporcjonalnie do objętości próbki.  W przypadkach pediatrycznych, u dzieci o wadze poniżej 36 kg  ilość krwi (w ml)  przeznaczonej do badania określana jest  w przeliczeniu na kg wagi ciała.  

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane