Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.)

Kod oferty: 1129
Kod ICD: 91.831

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.). Posiew krwi jest badaniem laboratoryjnym, mającym na celu ustalenie czy bakterie wywołujące zakażenie zasiedlają krwioobieg pacjenta.

BADANIE MOŻE BYĆ POBRANE TYLKO W WARUNKACH SZPITALNYCH.

Więcej informacji

Posiew krwi jest badaniem laboratoryjnym, wykonywanym w warunkach szpitalnych, mającym na celu ustalenie czy bakterie wywołujące zakażenie zasiedlają krwioobieg pacjenta. Wskazaniem do badania jest podejrzenie ostrej pierwotnej bakteriemii,  zapalenia: opon mózgowo-rdzeniowych, szpiku kostnego, stawów lub płuc, wsierdzia oraz gorączka nieznanego pochodzenia (np. ukryty ropień, dur brzuszny, brucelloza lub inne niezdiagnozowane objawy gorączkowe). Badanie ma na celu potwierdzenie etiologii infekcyjnej; identyfikację czynnika etiologicznego; ukierunkowanie antybiotykoterapii. Posiewy wykonywane są przez personel medyczny przeszkolony,  w pobieraniu posiewów krwi w warunkach szpitalnych. Optymalny odzysk bakterii z krwi zależy od użycia do hodowli odpowiedniej objętości krwi. Dla każdego dodatkowego mililitra pobranej krwi poziom odzysku mikroorganizmow wzrasta (u dorosłych wprost proporcjonalnie aż do 30 ml). Zaleca się, aby każdy rutynowo pobierany od dorosłego posiew krwi stanowił parę butelek, umożliwiających hodowlę tlenową i beztlenową. Jeżeli objętość pobranej krwi jest mniejsza od zalecanej, próbkę należy najpierw nanieść do butelki tlenowej, ponieważ większość bakteriemii jest wywoływana przez bakterie tlenowe i względnie beztlenowe. Poza tym  bezwzględne tlenowce (np.Pseudomonas) są hodowane prawie wyłącznie w butelkach tlenowych. Posiewy pediatryczne hodowane są na ogół wyłącznie w warunkach tlenowych.