Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Kwas walproinowy, ilościowo

Kod oferty: 502
Kod ICD: T59

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Oznaczenie stężenia kwasu walproinowego w surowicy krwi żylnej. Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia zatrucia lekiem lub prowadzenia terapii monitorowanej.

Więcej informacji

Oznaczenie stężenia kwasu walproinowego w surowicy krwi żylnej. Kwas walproinowy (preparaty handlowe: Convulex, Depakine,  Depakine chrono, Valpro-ratiopharm chrono) jest lekiem przeciwdrgawkowym, stosowanym głównie w leczeniu padaczki uogólnionej idiopatycznej, a także w monoterapii lub terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwdrgawkowymi w innych postaciach padaczki. Kwas walproinowy blokuje enzym transaminazę GABA, prowadząc do zwiększenia neuroprzekaźnika GABA (kwas gamma-aminomasłowy) w mózgu. Związek hamuje również synaptyczne kanały sodowe, modulując pobudzenie neuronów. Kwas walproinowy jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w krwi osiągane jest  1 do 4 godzin po podania doustnym, a do 8 godzin w przypadku tabletek dojelitowych. W ponad 90% jest związany z białkami osocza. Po podaniu pojedynczej dawki czas półtrwania leku u zdrowych dorosłych wynosi 16 godzin, a w przewlekłej terapii do 12 godzin. U dzieci czas półtrwania może wynosić 8 godzin. Kwas walproinowy charakteryzuje się szybkim klirensem. W wątrobie jest metabolizowany przez enzym CyP2C19  z wytworzeniem kwasu 2-propylo-3 ketopentanowego, o podobnym działaniu do kwasu walproinowego lub wiązany z kwasem glukuronowym. Mniej niż 5% leku wydalane jest z moczem. Toksyczność kwasu walproinowego pojawia się przy stężeniu w surowicy przekraczającym 100 ug/ml, a poważne zatrucie  przy stężeniu przekraczającym 450ug/ml. Zatrucie polega na działaniem toksycznym na wątrobę i na ostrej toksycznej encefalopatii. Leki i substancje toksyczne dla wątroby (np. alkohol) dodatkowo zwiększają hepatotoksyczność kwasu walproinowego. W monitorowaniu terapii, próbka powinna być pobrana tuż przed podaniem kolejnej dawki, zwykle wcześnie rano, dla kontroli dawki wieczornej. Problem ustalenia dawkowania jest szczególnie istotny u dzieci. Leki i substancje konkurujące o wiązanie z białkami osocza mogą zwiększać frakcję wolną leku w surowicy. Badanie wykonuje się w celu kontroli dawkowania leku, bądź w przypadku podejrzenia zatrucia.

Przygotowanie do badania

Moment pobrania krwi zależy od celu wykonania oznaczenia i formy leku. Przy monitorowaniu terapii próbka powinna być pobrana tuż przed podaniem kolejnej dawki.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Podwyższone stężenia leku: przedawkowanie, równoległe stosowanie leków: cymetydyny,  ranitydyna,  fluoksetyny i erytromycyny;

Obniżone stężenie leku: nieprawidłowe dawkonanie, równoległe stosowanie leków: karbapenemy.