Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Kwetiapina, ilościowo

Kod oferty: 4972
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Kwetiapina, ilościowo. Oznaczanie stężenia kwetiapiny we krwi wykonywane w diagnostyce ostrych zatruć kwetiapiną.

Więcej informacji

Kwetiapina jest lekiem należącym do pochodnych benzotiazepiny, stosowanym w leczeniu schizofrenii, w tym w zapobieganiu nawrotom choroby u chorych na stabilną schizofrenią, leczonych podtrzymująco. Wskazaniem do stosowania jest leczenie epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu oraz epizodów ciężkiej depresji, w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Kwetiapinę stosuje się również w zapobieganiu nawrotom zaburzeń afektywnych dwubiegunowych chorych, którzy reagowali na wcześniejsze leczenie tym lekiem. Badanie jest wykonywane w diagnostyce ostrych zatruć kwetiapiną. Pozwala na weryfikację obecność leku i jego stężenia w przypadku obrazu klinicznego sugerującego zatrucie. W przypadku przedawkowania dochodzi do wystąpienia senności, zawrotów głowy, spadku ciśnienia tętniczego ze znacznym przyspieszeniem rytmu serca, bloku przedsionkowo-komorowego, utraty przytomności. Stężenie terapeutyczne kwetiapiny plasuje się w zakresie 0,2-1,0 μg/ml, stężenie toksyczne określane jest jako > 1,0 μg/ml.