tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Mikrobiota jelit PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału

Kod badania: 3221Kod ICD: -

Kategoria badań

Mikrobiologia

Choroby przewodu pokarmowego

Dietetyka, suplementacja

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 7-12 dni.

Opis badania

Mikrobiota jelit PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału. Określenie składu wskaźnikowych bakterii jelitowych oraz grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych. Badanie kału wykonywane metodą posiewów mikrobiologicznych i techniką RT-PCR. 

Przygotowanie do badania

.

Kontakt

Kontakt

Przed badaniem konieczny kontakt z punktem pobrań

Więcej informacji

Mikrobiota jelit PRO ma na celu ilościowe i jakościowe oznaczenie bakterii i grzybów w przewodzie pokarmowym na podstawie oznaczeń próbki kału. Nieprawidłowy skład mikroflory jelitowej, zwany dysbiozą, może być przyczyną, m.in.:  przewlekłych stanów zapalnych, spadku odporności, chorób o podłożu autoimmunologicznym i alergicznym. Badanie Mikrobiota jelit PRO umożliwia ilościowe i jakościowe oznaczenie zasiedlających przewód pokarmowy bakterii i grzybów, wywierających ogólnoustrojowy efekt immunostymulujący i ochronny, a miejscowo odżywiających śluzówkę jelit. Złożoność oddziaływań bakterii jelitowych na organizm powoduje, że nie mogą być ograniczane jedynie do wpływu na przewód pokarmowy, lecz rozważane w aspekcie organizmu jako całości. Wpływ dysbiozy na ogólny stan zdrowia został potwierdzony m.in. w stosunku do:
• Ryzyka chorób alergicznych w przypadku dzieci poddawanych w wieku niemowlęcym  antybiotykoterapii; wcześniaków i noworodków urodzonych przez cesarskie cięcie, a także dzieci wychowywanych w warunkach przesadnej higieny, ryzyka wynikającego z  niedostatecznego zasiedlenie błon śluzowych fizjologicznymi szczepami bakteryjnymi, powodującego zbyt słaby trening układu odpornościowego jelita.
• Ryzyka nawracających infekcji (drób oddechowych, moczowych i przewodu pokarmowego), gdy  bariera mikrobiologiczna tworzona przez prawidłową mikroflorę  jest nieefektywna, pozwalając na kolonizację błon śluzowych przez mikroorganizmy patogenne.
• Ryzyka czynnościowych chorób jelit (zespół jelita drażliwego), wiązanych z obecnością metabolitów produkowanych przez prawidłową florę jelit.
• Ryzyka przewlekłych chorób zapalnych jelit.
• Ryzyka kandydozy przewodu pokarmowego.
Wskazaniami do badania są:
dolegliwości żołądkowo-jelitowe; zespół jelita nadwrażliwego; przerost mikrobioty jelita cienkiego (SIBO, ang.  small intestinal bacterial overgrowth; SIBO metanowe - IMO, ang. intestinal methanogen overgrowth); zaburzenia neurorozwojowe; choroby neurodegeneracyjne; przewlekłe zmęczenie; otyłość;  ocena mikroflory jelit szczególnie po przebytej antybiotykoterapii.
Badnie Mikrobiota jelit PRO obejmuje: określenie pH i konsystencji próbki kału oraz jakościowe i ilościowe oznaczenia bakteryjnej mikroflory tlenowej: Escherichia coli, E. coli Biovare (odmiennej fenotypowo i biochemicznie), Proteus spp., Pseudomonas spp., Enterococcus spp., innych bakterii proteolitycznych oraz bakteryjnej mikroflory beztlenowej: Bifidobacterium spp., Bacteroides spp. ,pałeczek kwasu mlekowego Lactobacillus spp., w tym gatunków wytwarzających nadtlenek wodoru, laseczek Clostridium spp., Faecalibacterium prausnitzii, Akkermansia muciniphila; ustalenie ogólnej liczby bakterii oraz jakościową i ilościową diagnostykę grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych. W analizie bakteriologicznej uwzględniane jest wstępne różnicowanie innych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citorbacter spp., Proteus spp.) i rodzaju Pseudomonas oraz beztlenowych, niehodowlanych standardowymi metodami pałeczek Akkermansia muciniphila i Faecalibacterium prausnitzii. Badanie opiera się na posiewie mikrobiologicznym wykonywanym z szeregu rozcieńczeń próbki kału oraz na identyfikacji drobnoustrojów  techniką łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (Real Time Polymerase Chain Reaction – qPCR). Ilościowe wyniki oznaczeń bakterii i grzybów wyrażane są w cfu/g (ang. colony forming unit/g – jednostka tworząca kolonię/gram  (próbki) kału).
 

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badanie dostępne w pakietach:
e-Pakiet wysyłkowy mikrobiota jelit Pro, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału
760,00 PLN
Sprawdź
Mikrobiota jelit Pro, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału (22 gatunki bakterii i grzybów)
760,00 PLN
Sprawdź