Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału

Kod oferty: 3221
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału. Badanie wykonywane metodą posiewów mikrobiologicznych i techniką RT-PCR. Ilościowa i jakościowa bakteriologiczna i mykologiczna diagnostyka mikroflory jelitowej.

Więcej informacji

Badanie KyberKompakt PRO ma na celu ilościowe i jakościowe oznaczenie bakterii i grzybów w przewodzie pokarmowym na podstawie oznaczeń próbki kału. Obejmuje: określenie pH i konsystencji próbki kału oraz jakościowe i ilościowe oznaczenia bakteryjnej mikroflory tlenowej: Escherichia coli, E. coli Biovare (odmiennej fenotypowo i biochemicznie), Proteus spp., Pseudomonas spp., Enterococcus spp., innych bakterii proteolitycznych oraz bakteryjnej mikroflory beztlenowej: Bifidobacterium spp., Bacteroides spp.,pałeczek kwasu mlekowego Lactobacillus spp., w tym gatunków wytwarzających nadtlenek wodoru, laseczek Clostridium spp., Faecalibacterium prausnitzii, Akkermansia muciniphila; ustalenie ogólnej liczby bakterii oraz jakościową i ilościową diagnostykę grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych. W analizie bakteriologicznej uwzględniane jest wstępne różnicowanie innych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citorbacter spp., Proteus spp.) i rodzaju Pseudomonas oraz beztlenowych, niehodowlanych standardowymi metodami pałeczek Akkermansia muciniphila i Faecalibacterium prausnitzii. Badanie opiera się na posiewie mikrobiologicznym wykonywanym z szeregu rozcieńczeń próbki kału oraz na oznaczeniach techniką RT-PCR. Ilościowe wyniki oznaczeń bakterii i grzybów wyrażane są w cfu/g (jednostkach tworzących kolonię w gramie kału).

Przygotowanie do badania

.

icon

Kontakt

Przed badaniem konieczny kontakt z punktem pobrań

icon

Głodzenie

Materiałem do badania jest kał pobrany do pojemnika  o pojemności 100 ml
( pojemnik na mocz) Pojemnik należy uzupełnić do 3/4 objętości. Kał nie powinien mieć styczności z moczem i wodą. Kał
najlepiej oddać na pasek papieru  przymocowany do deski muszli
klozetowej. Pasek powinien lekko zwisać. Próbkę kału należy pobrać z ośmiu miejsc po przemieszaniu kału. Napełnić pojemnik  bez wolnych przestrzeni.  Pojemnik z kałem szczelnie zamknąć
opisać godziną i datą pobrania materiału.