Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Lekowrażliwość na PZA na podłożu Middlebrooka

Kod oferty: 1426
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Lekowrażliwość na PZA na podłożu Middlebrooka. Oznaczenie wrażliwości szczepu Mycobacterium tuberculosis complex na pyrazynamid (PZA).

Więcej informacji

Oznaczenie wrażliwości szczepu Mycobacterium tuberculosis complex na pyrazynamid (PZA) w podłożu płynnym Middlebrooka. Pirazynamid (PZA) jest lekiem przeciwprątkowym pierwszej linii,  stosowanym w  rekomendowanym przez WHO schemacie leczenia. Rodzaj Mycobacterium składa się wg Bergeya z 26 gatunków prątków wolnorosnących i 28 gatunków szybkorosnących. Za klasyczną postać gruźlicy płucnej odpowiedzialne są prątki należące do kompleksu Mycobacterium tuberculosis. Do kompleksu zalicza się gatunki: M. tuberculosis  (najczęstsza przyczyna gruźlicy u ludzi), M. bovis, M. bovis BCG (przyczyna gruźlicy odzwierzęcej), M. africanum i M. microti. Problemem klinicznym w leczeniu zakażonych prątkami atypowymi jest ich naturalna oporność wobec leków przeciwgruźliczych. Materiałem w diagnostyce gruźlicy klasycznej i atypowej są: plwocina, popłuczyny żołądkowe, wymazy krtaniowe, popłuczyny oskrzelowe, materiał z bronchoskopijny, płyny wysiękowe, PMR.