Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Lekowrażliwość na wysokie stężenie streptomycyny,podłoże Middlebrooka (etap)

Kod oferty: 1424
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Lekowrażliwość na wysokie stężenie streptomycyny na podłożu Middlebrooka. Oznaczenie wrażliwości szczepu Mycobacterium tuberculosis complex na wysokie stężenie streptomycyny.

Więcej informacji

Oznaczenie wrażliwości szczepu Mycobacterium tuberculosis complex na wysokie stężenie streptomycyny w podłożu płynnym. Rodzaj Mycobacterium składa się wg Bergeya z 26 gatunków prątków wolnorosnących i 28 gatunków szybkorosnących. Za klasyczną postać gruźlicy płucnej odpowiedzialne są prątki należące do kompleksu Mycobacterium tuberculosis. Do kompleksu zalicza się gatunki: M. tuberculosis  (najczęstsza przyczyna gruźlicy u ludzi), M. bovis, M. bovis BCG (przyczyna gruźlicy odzwierzęcej), M. africanum i M. microti. Problemem klinicznym w leczeniu zakażonych prątkami atypowymi jest ich naturalna oporność wobec leków przeciwgruźliczych. Materiałem w diagnostyce gruźlicy klasycznej i atypowej są: plwocina, popłuczyny żołądkowe, wymazy krtaniowe, popłuczyny oskrzelowe, materiał z bronchoskopijny, płyny wysiękowe, PMR.