Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH, EMB, RMP, PZA) (etap)

Kod oferty: 1420
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH, RMP, EMB, PZA). Oznaczenie wrażliwości Mycobacterium tuberculosis kompleks na tuberkulostatyki (streptymycyna, izoniazyd, rifampicyna, etambutol, pyrazynamid).

Więcej informacji

Oznaczenie wrażliwości Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) kompleks na tuberkulostatyki (streptymycyna, izoniazyd, rifampicyna, etambutol, pyrazynamid). Rodzaj Mycobacterium składa się wg Bergeya z 26 gatunków prątków wolnorosnących i 28 gatunków szybkorosnących. Za klasyczną postać gruźlicy płucnej odpowiedzialne są prątki należące do kompleksu Mycobacterium tuberculosis. Do kompleksu zalicza się gatunki: M. tuberculosis  (najczęstsza przyczyna gruźlicy u ludzi), M. bovis, M. bovis BCG (przyczyna gruźlicy odzwierzęcej), M. africanum i M. microti. Materiałem w diagnostyce gruźlicy klasycznej i atypowej są: plwocina, popłuczyny żołądkowe, wymazy krtaniowe, popłuczyny oskrzelowe, materiał z bronchoskopijny, płyny wysiękowe, PMR. Test służy do oznaczenia lekowrażliwości M.tuberculosis kompleks na tuberkulostatyki (streptymycyna, izoniazyd, rifampicyna, etambutol, pyrazynamid, odpowiednio: SM, INH, RMP, EMB, PZA). Jest wykonywany automatyczną metodą metoda fluorescencyjną z  posiewem na podłoża Middlebrooka z detekcją przy użyciu automatycznego systemu MGIT 960 firmy Becton Dickinson.