Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Lekowrażliwość rozszerzona na podłożu Lowenstein-Jensena (OFL, CS, CAP, ETA) (etap)

Kod oferty: 1422
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Lekowrażliwość rozszerzona na podłożu Lowensteina – Jensena (OFL, KAP, ETA, CS). Oznaczenie wrażliwości szczepu Mycobacterium tuberculosis complex lub MOTT na tuberkulostatyki (ofloxacyna, kapreomycyna, cykloseryna, etionamid: OFL, KAP, ETA, CS).

Więcej informacji

Oznaczenie wrażliwości szczepu Mycobacterium tuberculosis complex lub MOTT na tuberkulostatyki (ofloxacyna, kapreomycyna, cykloseryna, etionamid: OFL, KAP, ETA, CS). Rodzaj Mycobacterium składa się wg Bergeya z 26 gatunków prątków wolnorosnących i 28 gatunków szybkorosnących. Za klasyczną postać gruźlicy płucnej odpowiedzialne są prątki należące do kompleksu Mycobacterium tuberculosis. Do kompleksu zalicza się gatunki: M. tuberculosis  (najczęstsza przyczyna gruźlicy u ludzi), M. bovis, M. bovis BCG (przyczyna gruźlicy odzwierzęcej), M. africanum i M. microti. Prątki inne niż gruźlicze MOTT, (ang. Mycobacteria other than tuberculosis) stanowią grupę gatunków prątków nie będących prątkami gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), czyli wywołujący gruźlicę oraz nie będących prątkiem trądu M. leprae.  Problemem klinicznym w leczeniu zakażonych prątkami atypowymi jest ich naturalna oporność wobec leków przeciwgruźliczych. Materiałem w diagnostyce gruźlicy klasycznej i atypowej są: plwocina, popłuczyny żołądkowe, wymazy krtaniowe, popłuczyny oskrzelowe, materiał z bronchoskopijny, płyny wysiękowe, PMR. Test służy do oznaczenia lekowrażliwości M.tuberculosis i MOTT na  tuberkulostatyki. Test jest wykonywany metodą manualną.