tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Leptospiroza

Kod badania: 443Kod ICD: U22

Kategoria badań

Infekcje

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-9 dni.

Opis badania

Leptospiroza. Serologiczna diagnostyka leptospirozy. Oznaczanie w surowicy  przeciwciał specyficznych dla  Leptospira interrogans (L. interrogans) za pomocą  półilościowej  metody aglutynacji mikroskopowej. 

Więcej informacji

Serologiczna diagnostyka leptospirozy. Leptospiroza (Leptospirosis)  jest chorobą odzwierzęcą, przenoszoną przez krętka L. interrogans, serotyp icterohaemorrhagiae, znaną jako żółtaczka krętkowa zakaźna (choroba Weila). Najczęściej dotyka osób mających bezpośrednią styczność ze zwierzętami: hodowców, rolników, rzeźników lub mających kontakt z moczem zwierząt: pracowników kanalizacji, oczyszczalni ścieków czy hydraulików.  Do organizmu krętek przedostaje się przez uszkodzoną skórę, błony śluzowe nosa i układ oddechowy. W pierwszym etapie dochodzi do wysiewu do krwi i tkanek, co może prowadzić  do uszkodzenia śródbłonka naczyń włosowatych. Gdy układ odpornościowy nie jest w stanie wyeliminować drobnoustroju, dochodzi do zakażenia ogólnoustrojowego ze zmianami w wątrobie, nerkach lub ośrodkowym układzie nerwowym. W 90% przypadków leptospiroza przebiega jako samoograniczająca się choroba z objawami grypopodobnymi, bólami mięśniowymi czy z z zapaleniem spojówek, którym towarzyszyć mogą niekiedy nudności, wymioty, utrata apetytu i biegunka. W tym wariancie rzadko, w fazie późnej, rozwinąć się może w zapalenie płuc, mózgu lub wystąpić zmiany skórne. W przypadku wariantu przebiegającego z żółtaczką (choroba Weil’a) atakowana jest wątroba i obserwowany jest wzrost  aktywności enzymów wątrobowych; uszkodzenie nerek może objawiać się białkomoczem, krwiomoczem, obecnością wałeczków szklistych. Dochodzić może do krwawień, zapalenia mięśnia sercowego i płuc, a ostatecznie zespołu ostrej niewydolności oddechowej, ARDS  (ang. acute respiratory distress syndrome). W Polsce i w Europie  leptospiroza jest chorobą rzadką, ale o śmiertelności dochodzącej  nawet do 50%. Inne serotypy L. interrogans powodują podobne zmiany, ale o łagodniejszym przebiegu. Swoiste dla Leptospira spp. przeciwciała klasy IgM i IgG są wykrywane metodami serologicznymi. Przeciwciała klasy IgM są mierzalne 4–5 dni po wystąpieniu objawów i utrzymują się co najmniej 5 miesięcy. Przeciwciała klasy IgG pojawiają się ok. 7 dnia od wystąpienia objawów i utrzymują się po infekcji przez lata. Metoda pozwala na oznaczenie półilościowe z podaniem miana przeciwciał.

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane