nazwa badania

Marker uszkodzenia DNA, 8-hydroksy-2-deoksyguanozyna

kod oferty

3390

kod ICD

Krótko o badaniu

Marker uszkodzenia DNA, 8-hydroksy-2-deoksyguanozyna. Oznaczanie w moczu 8-hydroksy-2-deoksyguanozyny stanowiącej marker oksydacyjnego uszkodzenia DNA.

Więcej informacji

Oznaczanie w moczu 8-hydroksy-2-deoksyguanozyny pozawala na oszacowanie ryzyka oksydacyjnego uszkodzenia DNA i ryzyka mutacji materiału genetycznego. 8-oksy-2’deoksyguanozyna (8-oksy-dG) jest najlepiej poznaną oksydacyjną modyfikacją w DNA o właściwościach mutagennych. Posiada zdolności tworzenia par zasad z cytozyną oraz z adeniną. Utworzone pary zasad są przyczyną znacznego wzrostu częstości mutacji wbudowywanych do DNA. Podczas procesu replikacji zmodyfikowanego DNA może dojść do transwersji G→T i substytucji A→C. Utlenione fragmenty DNA, przede wszystkim 8-oksy-dG  są bardzo efektywnie wycinane z cząsteczki kwasu, usuwane z komórek i wydalane ostatecznie z moczem. Z biologicznego i klinicznego punktu widzenia istotne jest, że wywierając działanie mutagenne 8-oksy-dG stanowi równocześnie swoisty znacznik oksydacyjnych uszkodzeń DNA.  Stężenie 8-oksy-dG w moczu zwiększa się przy ekspozycji na czynniki o uznanym działaniu szkodliwym jak, dym tytoniowy, promieniowanie UV, substancje chemiczne obecne w środowisku pracy i środowisku bytowania (smog), a także w niektórych stanach patologicznych, m.in. chorobach neurodegeneracyjnych

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Marker uszkodzenia DNA, 8-hydroksy-2-deoksyguanozyna został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter