Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Marker uszkodzenia DNA, 8-hydroksy-2-deoksyguanozyna

Kod oferty: 3390
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Marker uszkodzenia DNA, 8-hydroksy-2-deoksyguanozyna. Oznaczanie w moczu 8-hydroksy-2-deoksyguanozyny stanowiącej marker oksydacyjnego uszkodzenia DNA.

Więcej informacji

Oznaczanie w moczu 8-hydroksy-2-deoksyguanozyny pozawala na oszacowanie ryzyka oksydacyjnego uszkodzenia DNA i ryzyka mutacji materiału genetycznego. 8-oksy-2’deoksyguanozyna (8-oksy-dG) jest najlepiej poznaną oksydacyjną modyfikacją w DNA o właściwościach mutagennych. Posiada zdolności tworzenia par zasad z cytozyną oraz z adeniną. Utworzone pary zasad są przyczyną znacznego wzrostu częstości mutacji wbudowywanych do DNA. Podczas procesu replikacji zmodyfikowanego DNA może dojść do transwersji G→T i substytucji A→C. Utlenione fragmenty DNA, przede wszystkim 8-oksy-dG  są bardzo efektywnie wycinane z cząsteczki kwasu, usuwane z komórek i wydalane ostatecznie z moczem. Z biologicznego i klinicznego punktu widzenia istotne jest, że wywierając działanie mutagenne 8-oksy-dG stanowi równocześnie swoisty znacznik oksydacyjnych uszkodzeń DNA.  Stężenie 8-oksy-dG w moczu zwiększa się przy ekspozycji na czynniki o uznanym działaniu szkodliwym jak, dym tytoniowy, promieniowanie UV, substancje chemiczne obecne w środowisku pracy i środowisku bytowania (smog), a także w niektórych stanach patologicznych, m.in. chorobach neurodegeneracyjnych