tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Markery aktywacji limfocyta T

Kod badania: 3249Kod ICD: --

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 5-10 dni.

Opis badania

Markery aktywacji limfocyta T. Oznaczanie markerów aktywacji limfocytów T w pełnej krwi metodą cytometrii przepływowej.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Przygotowanie do badania

Kontakt

Kontakt

Przed badaniem konieczny kontakt z punktem pobrań

Więcej informacji

Oznaczanie markerów aktywacji limfocytów T w pełnej krwi metodą cytometrii przepływowej. Utrzymanie odpowiedniej równowagi pomiędzy aktywacją i hamowaniem komórkowej odpowiedzi immunologicznej jest istotne dla utrzymania homeostazy organizmu. Patomechanizm szeregu chorób (m.in. astmy) powiązany jest z nadmierną aktywacją komórek układu odpornościowego, w tym limfocytów T. W rozpoznawaniu populacji limfocytów T, pomocne są markery powierzchniowe – cząsteczki o określonej funkcji i stopniu ekspresji. Zespół markerów powierzchniowych tworzy fenotyp limfocytów.  Aktywacja limfocytów T manifestuje się zwiększonym nasileniem ekspresji powierzchniowych cząsteczek aktywacyjnych, tzw. markerów aktywacji. Markerami aktywacji są białka błonowe, których ekspresja uzależniona jest od wewnątrzkomórkowych sygnałów związanych z pobudzeniem komórek. Markery aktywacji limfocytów należą do grupy antygenów różnicowania leukocytów, CD (ang. cluster of differentiation), które charakteryzują rodzaj, stopień dojrzałości i aktywność limfocytów. Wyróżniane się markery wczesnej aktywacji (np. CD69) oraz późnej aktywacji limfocytów (np. HLA-DR). Inną grupą markerów tego typu są receptory dla cytokin. Przykładowo: CD25 – podjednostka alfa receptora dla interleukiny 2 (IL2Rα), pojawia się na powierzchni aktywowanych limfocytów T po CD69, ale wcześniej niż HLA-DR. Markery CD3, CD4 i CD8 są markerami limfocytów T ocharakterze receptorów antygenowych.  CD3 jest głównym markerem limfocytów T, a CD 4 i CD8 są markerami funkcji: CD4 jest charakterystyczny dla tzw. limfocytów T pomocniczych (TH, ang. helper), a CD8 limfocytów cytotoksycznych TC.
Poziom aktywacji limfocytów oznaczany jest metodą cytometrii przepływowej. Metoda polega na identyfikacji populacji limfocytów charakteryzowanych przez równoczesną obecność stałych markerów powierzchniowych (CD3, CD4 lub CD8) i markerów aktywacji (HLA DR, CD25, IL2R).

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji