Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Metanol, ilościowo

Kod oferty: 532
Kod ICD: P65

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Metanol, ilościowo. Ilościowe oznaczenie metodą chromatografii gazowej, przydatne w podejrzeniu spożycia/zatrucia alkoholem metylowym.

Więcej informacji

Oznaczenie metanolu w krwi przydatne w podejrzeniu spożycia/zatrucia alkoholem metylowym. Alkohol metylowy (metanol) posiada smak i zapach zbliżony do alkoholu etylowego. Ma zastosowanie przemysłowe jako rozpuszczalnik i surowiec. Między innymi służy do produkcji  płynów niezamarzających, środków do my­cia szyb, stanowi rozpuszczalnik lakierów i pokostów. Zatrucie może nastąpić omyłkowo lub świadomie,  drogą doustną (najniebezpieczniejsze), przez skórę i  wskutek  wdy­chania par. Metanol wchłania się w żołądku i górnym odcinku przewodu po­karmowego. Najwyższy poziom w krwi osiąga w godzinę  po spożyciu. Metabolizowany jest głównie w wątrobie do aldehydu mrówkowego, a następnie do kwasu mrów­kowego. Oba metabolity są silnie toksyczne, a kwas mrówkowy trwały. Aldehyd mrówkowy wykazuje powinowactwo do  grupy aminowej białek, w tym enzymów. Kwas mrówkowy wiążąc enzymy oddechowe blokuje procesy oddechowe, zwłaszcza tkanki ner­wowej i nerek. Oba metabolity prowadzą do kwasicy metabolicznej.  Objawy zatrucia ujawniają się w ciągu pierwszych kilku – kilkunastu go­dzin od spożycia i mogą być opóźnione przez równoczesne spożycie etanolu. Na objawy ostrego zatrucia składają się: wpływ na układ nerwowy podobny jak etanolu, ciężka kwasica metaboliczna oraz wpływ metabolitów na komórki siatkówki, prowadzący do ślepoty. Pierwszymi objawami są nudności, wymioty, bóle brzucha, za­wroty i bóle głowy, podwójne widzenie, bolesne kurcze łydek, śpiączka.