tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Metoksykatecholaminy

Kod badania: 182Kod ICD: M99

Kategoria badań

Choroby nowotworowe

Inne hormony i metabolity

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 14 dni.

Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Opis badania

Metoksykatecholaminy.  Oznaczanie wolnych  metoksykatecholamin w osoczu, przydatne w diagnostyce guza chromochłonnego i neuroblastoma.

Testy znaczenie:

Przygotowanie do badania

Zaleca się pobieranie krwi w punktach pobrań przy laboratoriach.

Badany  powinien unikać przed badaniem : kawy, herbaty, bananów, czekolady, kakao, cytrusów, waniliny. O konieczności odstawienia niektórych leków przed badaniem  decyduje lekarz. Badany musi unikać stresu i znacznego wysiłku fizycznego przed badaniem. Stres związany przed pobraniem  może powodować wyrzut katecholamin.

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00. O ile to możliwe na ok. 1 tydz. przed badaniem odstawić leki po konsultacji z lekarzem zlecającym badanie. Na ok. 3 dni przed badaniem unikać kawy, nikotyny, bananów, serów, orzechów, czekolady, jaj. Pacjent powinien  unikać stresu i  wysiłku fizycznego przed badaniem. Stres związany przed pobraniem  może powodować wyrzut katecholamin.

Kontakt

Kontakt

Przed badaniem konieczny kontakt z punktem pobrań

Więcej informacji

Oznaczenie stężenia metoksypochodnych katecholamin (metanefryna i normetanefryna)  w krwi żylnej, wykorzystuje się przede wszystkim w diagnostyce guza chromochłonnego (phaeochromocytoma) jako test u chorych z objawami choroby. Badanie jest pomocne również  w diagnostyce nowotworów neuroendokrynnych. Metoksykatecholaminy: metoksyadrenalina-metanefryna, metoksynoradrenalina-normetanefryna i 3-metoksytyramina  są metabolitami amin katecholowych: adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy, powstającymi w wyniku działania O-metylotransferazy katecholowej COMT (ang. catechol-O-methyltransferase ) Występują w osoczu w postaci wolnej oraz związanej jako glukuroniany i siarczany. Obecności guza chromochłonnego powoduje wzrost stężenia katecholamin i ich metabolitów, przy czym metoksykatecholaminy osiagają większe stężenia niż katecholaminy oraz wykazują dłuższy okres półtrwania. Na wynik badanie mają wpływ: dieta, leki epinefrynopodobne oraz stres, co może być przyczyną fałszywie zawyżonych wyników. W niektórych przypadkach, szczególnie w cichej (silent) formiephaeochromocytoma, mimo obecności nowotworu, wyniki oznaczenia  poza okresem wyrzutu katecholamin mogę pozostawać w granicach normy - wyniki fałszywie ujemne w stosunku do nowotworu. Porównaj badania 180, 181.

Wzrost stężenia: phaeochromocytoma, neuroblastoma, ganglioneuroma, ganglioblastoma, ostry lęk, ciężki stres, ciężkie choroby, spadek objętości krwi i jej ciśnienia, niedoczynność tarczycy, zastoinowa niewydolność krążenia, arytmie, leki (aminofilina, kofeina, wodzian chloralu, klonidyna, disulfiram, erytromycyna, insulina, levodopa, lit, metenamina, metylodopa, kwas nikotynowy, nitrogliceryna, tetracyklina, chinidyna, fenoksybeznamina, doksazosyna i inne alfablokery, betablokery, antagoniści kanałów wapniowych, hydralazyna, kokaina, efedryna, pseudoefedryna, amfetamina, albuterol).

Obniżone stężenie: idiopatyczne niedociśnienie ortostatyczne, stosowane leki (klonidyna, disulfiram, imipramina, inhibitory MAO, fenotiazyna, rezerpina, guanetydyna, salicylany).

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji