Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Mielogram

Kod oferty: 592
Kod ICD: C51

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Mielogram. Badanie przydatne w rozpoznawaniu rozrostowych chorób krwi, weryfikacji badań  krwi obwodowej, ocenie postępu zmian chorobowych i efektywności leczenia schorzeń szpiku kostnego.

Więcej informacji

Mielogram jest badaniem odsetkowego składu komórkowy szpiku kostnego. Badanie wykonywane jest pod mikroskopem, w barwionym rozmazie miazgi krwiotwórczej pobranej z jamy szpikowej kości mostka lub talerza biodrowego.  W ocenie mikroskopowej ustala się odsetki określonych rodzajów komórek szpiku (mielogram) oraz poszukuje obecności komórek nietypowych szpiku i pochodzących z poza szpiku komórek nowotworowych. W mielogramie uwzględnia się, z układu czerwonokrwinkowego:  ilość procentową proerytroblastów i erytroblastów zasadochłonnych, polichromatofilnych i kwasochłonnych; z układu białokrwinkowego: mieloblasty, promielocyty,  podklasy mielocytów i metamieloctów, podklasy granulocytów pałeczkowatych i segmentowanych;  z układu chłonnego: limfocyty i plazmocyty; z układu siateczkowo-śródbłonkowego monocyty i komórki siateczki prawdziwej oraz megakariocyty z układu płytkotwórczego.  Mielogram umożliwia rozpoznanie niektórych chorób krwi, zwłaszcza o charakterze rozrostowym, weryfikację diagnozy uzyskanej w wyniku  badania krwi obwodowej, ocenę postępu zmian chorobowych i efektywności leczenia schorzeń szpiku kostnego. Wykonanie mielogramu powinno być poprzedzone badaniem morfologii krwi obwodowej i układu krzepnięcia.