tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Mycoplasma genitalium DNA met. real time PCR, jakościowo

Kod badania: 379Kod ICD: --

Kategoria badań

Choroby przenoszone drogą płciową

Diagnostyka molekularna

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 5-10 dni.

Opis badania

Mycoplasma genitalium DNA met. real time PCR, jakościwo. Wykrywanie Mycoplasma genitalium w wymazie z dróg moczowo-płciowych jakościowym testem RT-PCR. 

Więcej informacji

Wykrywanie Mycoplasma genitalium w wymazie z dróg moczowo-płciowych jakościowym testem RT-PCR. Badanie wykorzystywane w diagnostyce zakażeń M.genitalium w przebiegu chorób układu moczowo-płciowego. Mykoplazmy  są małymi, nietypowymi, bakteriami bytującymi głównie na błonach śluzowych, pozbawionymi ściany komórkowej, co wpływa, między innymi na ich brak wrażliwości na antybiotyki beta-laktamowe. M.genitalium jest zwykle wykrywana w dolnych drogach moczowo-płciowych zdrowych osób, ale może być również przyczyną lokalnych chorób tego układu, a także zakażeń dróg oddechowych i innych narządów. M.genitalium jest przyczyną zapalenia cewki moczowej u mężczyzn, zapalenia błony śluzowej, szyjki macicy i jajowodów u kobiet oraz stanów zapalnych miednicy mniejszej. Powikłaniem zakażeń układu płciowego może być niepłodność. Bakteria może być przekazywana poprzez bezpośredni kontakt, zwykle płciowy, z osobą zakażoną, wertykalnie z matki na płód (podczas porodu lub w macicy), a także w przeszczepach narządów. Kolonizacja noworodków przez urogenitalne mykoplazmy następuje w czasie porodu lub poprzez inwazję płodu w macicy. W większości przypadków dochodzi do kolonizacji górnych dróg oddechowych, a rzadko dolnych dróg oddechowych. Zakażenie  przez M.genitalium osób z prawidłową odpornością  zwykle ma przebieg lokalny i nie powoduje poważnej choroby. U osób z zaburzeniem układu odpornościowego, a szczególnie z defektem produkcji przeciwciał, M. genitalium może być przyczyną rozsianego, ciężkiego zakażenia. Badanie wykonywane jest techniką biologii molekularnej – metodą PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy), wykrywającą materiał genetyczny bakterii. Ze względu na duże wymagania drobnoustroju dotyczące hodowli in vitro, PCR może być wiarygodną i prostszą metodą potwierdzenia zakażenia.

Jakość próbki, inhibitory reakcji amplifikacji.

Obecność DNA M.genitalium: kolonizacja, zakażenie.

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane