tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Narkotyki panel w moczu, jakościowo

Kod badania: 520Kod ICD: --

Kategoria badań

Badania z moczu

Toksykologia.

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis badania

Panel badań przesiewowych w kierunku narkotyków. Zestaw testów do jakościowej identyfikacji najczęściej stosowanych związków odurzających  w przypadkowej próbce moczu.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Więcej informacji

Zestaw testów do jakościowej identyfikacji najczęściej używanych narkotyków w przypadkowej próbce moczu. Zestaw obejmuje najczęściej stosowane środki odurzające, m.in.: heroinę, kokainę, marihuanę, amfetaminę, matamfetaminę, ecstasy.  O aktualnym zestawie testów informuje laboratorium. Badanie wykrywa w moczu narkotyki lub ich metabolity za pomocą immunochromatografii. Uzyskane wyniki dostarczają wstępnej informacji o obecności w organizmie badanej substancji odurzającej. Wynik  powinien być potwierdzony dokładniejszymi metodami. Zalecana jest metoda chromatografii gazowej (GC/MS). Bardziej szczegółowe  informacje na temat diagnostyki i metabolizmu wykrywanych narkotyków znajdują się w opisach poszczególnych testów.

Toksykologia, terapia monitorowana, poziom leku, zatrucia, narkotyki, uzależnienie. 

Wynik dodatni: zażycie narkotyku – wydruk  uwzględnia rezultaty wszystkich testów ujętych w zestawie.

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane