tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Niepłodność męska-delecja sekwencji SRY w chromosomie Y met. FISH

Kod badania: 3882Kod ICD: -

Kategoria badań

Badania genetyczne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 5-16 dni.

Opis badania

Niepłodność męska -  delecja sekwencji SRY w chromosomie Y, metodą biologii molekularnej - FISH. Badanie wykonywane w diagnostyce niepłodności męskiej, zaburzeniach cielesno-płciowych i określaniu płci.

Więcej informacji

Identyfikacja obecności delecji sekwencji genu SRY wykonywana jest w diagnostyce niepłodności męskiej, zaburzeniach cielesno-płciowych i określaniu płci. Gen SRY (ang. sex-determining region Y), znajdujący się w obrębie tzw. regionu MSY (ang. male-specific region of the Y chromosome) chromosomu Y, jest odpowiedzialny za determinację płci. Koduje białkowy czynnik determinujący rozwój jądra, TDF (ang. testis-determining factor) inicjujący płeć męską.

Opis badania

Więcej informacji