tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Ocena aktywności cytochromu P450 2D6. Identyfikacja allela* 4 genu CYP2D6 przy leczeniu carvedilolem, kodeiną, metoprololem, propranololem lub timololem.

Kod badania: 4597Kod ICD: -

Kategoria badań

Badania genetyczne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 20-23 dni.