Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Odra (Morbilli virus) IgG w PMR

Kod oferty: 3591
Kod ICD: F96

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Odra (Morbilli virus) IgG w PMR. Jakościowe oznaczenie w płynie mózgowo rdzeniowym (PMR) przeciwciał IgG swoistych dla wirusa odry, wykonywane w celu potwierdzenia  wirusa odry jako czynnika neuropatogennego.

Więcej informacji

Oznaczenie w płynie mózgowo rdzeniowym przeciwciał IgG swoistych dla wirusa odry (PMR), wykonywane w celu potwierdzenia wirusowego charakteru neuroinfekcji. Wirus odry (Morbilli virus), wirus RNA z rodziny paramyksowirusów, należy do wirusów wykazujących neurotropizm. Wirusowe zakażenia centralnego układu nerwowego (CUN) mogą przebiegać pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (meningitis), zapalenia mózgu (encephalitis) lub zapalenia rdzenia kręgowego (myelitis), choć spotyka się  również inne zespoły kliniczne, wynikające z zajęcia określonych rejonów CUN. Jako powikłania odry o charakterze neuroinfekcji wymieniane są najczęściej zapalenie mózgu i podostre stwardniające zapalenie mózgu. Obecność przeciwciał IgG swoistych dla antygenów wirusa pozwala na identyfikację wirusa odry jako czynnika neuropatogennego, co ma zasadnicze znaczenie dla postępowania terapeutycznego. W przypadku podostrego stwardniającego zapalenia mózgu obserwuje się niezwykle wysokie stężenie specyficznych przeciwciał w płynie mózgowo-rdzeniowym surowicy i w surowicy.

Artykuły powiązane z Odra (Morbilli virus) IgG w PMR