tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Oksydowane LDL (oxLDL)

Kod badania: 3493Kod ICD: -

Kategoria badań

Choroby sercowo-naczyniowe

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 15-26 dni.

Opis badania

Oksydowane LDL (oxLDL). Oznaczanie oksydowanych lipoprotein małej gęstości przydatne w diagnostyce dysplipidemii i ocenie zagrożenia miażdżycą.

Więcej informacji

Badanie stosowane w diagnostyce i leczeniu dysplipidemii i ocenie zagrożenia miażdżycą. Cholesterol LDL (ang. low-density lipoproteins), tzw. „zły” cholesterol, staje się groźniejszy w wyniku utlenienia. Oksydowane lipoproteiny małej gęstości, OxLDL (ang. oxidized low density lipoprotein) są bardziej reaktywne od formy nieutlenionej i łatwiej wchodzą w liczne interakcje. Wraz z innymi lipidami gromadzą się w ścianie naczyń współtworząc ostatecznie płytkę miażdżycową prowadzącą do niewydolności serca, zawału serca lub udaru mózgu. Oksydacja LDL dotyczy zarówno jego lipidowych, jak i białkowych składników. Powstałe po oksydacji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych reaktywne produkty aldehydowe, takie jak malonodialdehyd (MDA) i 4-hydroksynonenal (HNE), są zdolne do tworzenia kowalencyjnych wiązań z grupami ε-aminowymi reszt lizyny ApoB-100 z wytworzeniem adduktów MDA-Lys i HNE-Lys (MDA-LDL, ang. malondialdehyde-modified LDL  i HNE-LDL ang.  trans-4-hydroksynonenal-LDL). Z oksydacją LDL związana jest także glikozylacja, prowadząca do powstania CML-LDL (ang. N (epsilon)(carboxymethyl)lysine-modified LDL)  i CEL-LDL.

Opis badania

Więcej informacji